CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
UI/UX Designer
Avatar of 王伊伶.
Avatar of 王伊伶.
Past
UIUX Designer @美商訊能集思智能科技股份有限公司台灣分公司
2019 ~ 2022
UI/UX Designer
Trong vòng sáu tháng
樂於在每個階段學習新技能。 工作經歷 UIUX Designer • 美商訊能集思智能科技股份有限公司台灣分公司 任職期間:–兩年五個月) 運用演算法為基礎設計開發 AI商業決策後台系統 ,從資訊架構彙整、Guideline、user flow和wireframe繪製,乃至於mock up、prototype呈現皆一手包辦。 「JarviX 智能分
Figma
Photoshop
Illustrator
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
私立世新大學
圖文傳播塈數位出版科技(其他大眾傳播相關)大學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.