CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Editor
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Mumu Tseng.
Avatar of Mumu Tseng.
品牌行銷企劃 Brand Marketing Specialist @乂迪生教育科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
企劃、文案或編輯
Trong vòng ba tháng
內容,提升目標關鍵字在Google搜尋的排名。撰寫過程中注重關鍵詞的密度、標題標籤和描述標籤等基本SEO要素,使文章符合Google演算法,進而為品牌帶來自然搜尋流量。 • 負責異業合作行銷計劃,推廣線上家教服務,比如佳音英語、三星Samsung、VoiceTube、iTalkuTalk、第一銀行、兆
Google Drive
Photoshop
Notion
Đã có việc làm
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北科技大學 NTUT
建築系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.