CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Product Manager
Avatar of 沈信甫.
Avatar of 沈信甫.
Product Manager @BitoGroup 英屬維京群島商幣託科技有限公司
2023 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
規劃功能畫面包含 On Boarding flow、Dashboard 5. 研究 Google authenticator 二階段認證,保證產品安全 AI Project Manager 美商訊能集思科技 2019/2月/2月 Taipei, Taiwan JarviX 自然語言分析平台導入,並陪同業務進行產品功能的展示與簡報的介紹,並後續的 POC 驗證及相關 SPEC 撰寫,從資料的收集到
JIRA Confluence
Agile
Firebase Analytics
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北科技大學
互動設計所
Avatar of Summer Lin.
Avatar of Summer Lin.
資深產品經理 Sr. product manager @獵豹移動
2015 ~ Hiện tại
Product manager
Trong vòng một tháng
[email protected] 工作經歷 獵豹移動~ 現在 (4年),台北 [AI產品團隊主管 AI product team leader] 帶領產品團隊為台灣市場建立語音AI鏈路(ASR、NLP、內容庫、技能平台等) 產品:豹小秘AI機器人、小豹AI音箱 [資深產品經理 Sr. product manager] 負責產品成敗,包含市場調研、需求開發、產
PMP
Product Management
monetization
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
交通大學
Computer science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.