CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立台灣大學
Avatar of 曹凱閔.
Avatar of 曹凱閔.
Co-Founder and COO @Swipe
2021 ~ Hiện tại
Manager
Trong vòng một năm
曹凱閔 (Kai Min Tsao) 策略規劃 / 行銷與用戶成長 / 跨國新創負責人 三年跨國新創公司經驗,熟悉企業與雲端的行銷、用戶、業務成長策略與管理。 2016/12 起成為 JANDI 台灣區負責人,日活躍用戶與營收成長皆超過 10 倍。 [email protected]工作經歷 Toss Lab, Inc. (JANDI) — 台
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣大學
商研所科技管理組

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.