CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Marketing
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Doris Lin.
Avatar of Doris Lin.
Past
Content Marketing Strategist @法可創新股份有限公司(CHATISFY)
2019 ~ 2020
Marketing Manager
Hơn một năm
林韋佑 Doris Lin [email protected]  品牌行銷/內容行銷策略/數位行銷顧問/專案經理/ 跨境電商 # Multi-tasking #Problem-solving #Self-motivated 主動學習、富同理心、高執行力。 總在流動與移動之間,找尋存在的價值和意義,而希望駐足的地方,都能為社會帶來正向影響力。 技能 Skill Digital Marketing: SEO
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立東華大學
觀光暨休閒遊憩所
Avatar of 徐筱雯.
台北總公司行銷部助理
Hơn một năm
徐筱雯 Mandy Hsu 目前擔任正新精品門窗-客服行銷人員,負責官網及臉書經營與維護;台灣精品獎申請文件製作;官網及臉書行銷成效分析報表製作;展示中心導覽解說人員及客戶服務。前系統傢俱網路行銷專員,透過FB、mobile01、YouTube、官網等社群網站做圖文
Word
PowerPoint
Excel
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
世新大學
觀光系旅遊規劃組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
行銷專員 @汯泰生物科技股份有限公司
關係觀察師/行銷
Trong vòng hai tháng
word
excel
關係諮詢
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北教育大學
家庭與幼兒教育

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.