CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Dennis Zhong.
Avatar of Dennis Zhong.
數據工程師 @勢得科研股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
處理客訴。 4. 新/舊客戶拜訪 作品集Portfolio 網頁爬蟲 Github: https://github.com/d/spider_practice 簡介 :工作中使用requests 或selenium爬取網站的商品資料,使用Pandas進行資料清洗提供給需求者,並梳理成可維護的程式碼。 平台工具 :Python 3.9, Pandas 併購案綜效商業分析 Notion: https://
Python
Tableau Visualizations
AWS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立陽明交通大學
微生物與免疫學
Avatar of 唐翊維.
Avatar of 唐翊維.
智能整合大數據工程師 @欣興電子股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
能 3. 規劃並建置集團大數據模型,透過數據分析提供工廠營運改善建議,協助提高產值及效益 4. 負責集團大數據的資料整合、預處理、分析、管理和運算,協助相關單位做出明智決策 5. 知悉各種資料分析技術,包括統計學、機器學習、深度學
R
python
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中央大學
統計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
AI軟體應用工程師 @網威智慧科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
SQL
Data Analysis
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立政治大學
資料科學
Avatar of Justin (Wei-Kai) Chang.
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
Justin (Wei-Kai) Chang Computer Science and Information Engineering Graduate An independent and self-motivated computer science graduate with proven and experienced in B ig Data Systems, ETL, SQL and NoSQL, Data Mining, S tatistics, AI planning and searching, Recommender system, C ryptography. Currently searching for an entry-level data analyst, data engineer or data scientist position. [email protected]/in/justin-wei-kai-chang New Taipei City, Taiwan EDUCATION MSc - Computer Science and Information Engineering National Dong Hwa University (GPA: 4.3/Master's Thesis
Hadoop and Spark
Kafka
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
資訊工程學系
Avatar of 朱昱澤.
Avatar of 朱昱澤.
金融風險高級專員 @烽泰科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
數據分析師、資料科學
Trong vòng một tháng
Frank Zhu My name is Frank, and I graduated from the Department of Economics at National Taiwan University. In 2021, I am interned at the Center for Behavioral and Data Science Research at National Taiwan University. Currently, I am working as a Senior Financial Risk Specialist at Unicornfintech Corporation. New Taipei City, Taiwan Skills Programming : Python, SQL, R, C++ Statistics : STATA Office software : Word, Excel, PowerPoint Work Experience Senior Financial Risk Specialist Unicornfintech Corporation • MayPresent 1. Daily updates on market trends to stay informed of the latest market fluctuations. 2.Monitor and
Python
word
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學
經濟學系, 資料科學與社會分析學程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資料分析實習生 @大數據股份有限公司 | Big Data, Ltd.
2022 ~ 2023
資料分析師、資料科學
Trong vòng một tháng
R語言
python
SPSS Statistics
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立陽明交通大學
媒體心理學, 社會網絡分析, 量化研究
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
數據分析工程師 @HelloFresh
2022 ~ 2023
Data Analyst 數據分析師 / Data Scientist 資料科學
Trong vòng một tháng
Python
SQL
Tableu
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Universität Mannheim 曼海姆大學
Business Informatics, Data Science
Avatar of Jimmy Tseng.
Avatar of Jimmy Tseng.
數據分析師 @中租迪和股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Data Analyst 數據分析師 / Data Scientist 資料科學
Trong vòng một tháng
分析 2. 人格測驗與英文測驗試題研究與設計 3. 熟悉人資相關業務(招募、訓練) 4. 企業文化體驗 學歷 銘傳大學 Ming Chuan University, MCU 應用統計與資料科學研究所銘傳大學 Ming Chuan University, MCU 應用統計資訊學系技能 Python Excel SQL Server MySQL / Mariadb Pandas Numpy Matplotlib 語言 English — 進階 Japanese — 初階
Python
Excel
SQL Server
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學 Ming Chuan University, MCU
應用統計與資料科學研究所
Avatar of 陳麒仲.
Avatar of 陳麒仲.
Past
研究助理 @中國醫藥大學新竹附設醫院
2022 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
分類結果比較,去得到預測最佳組合。以Word2Vec詞嵌入的方式,配上餘弦相似度去計算旅館相對分數,最後進行合適的旅館推薦。 資料應用競賽(第三名) 氣象資料整合平台 使用氣象局提供的資料、政府開放平台資料、外部資料去做分析統整,以Flask框架串
R language
Python
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
政治大學
統計
Avatar of 王俊庭.
Avatar of 王俊庭.
Past
Research Assistant @Academia Sinica
2014 ~ 2019
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
WANG, JUN-TING He was a research assistant at the Institute of Information Science, Academia Sinica duringHis research focuses on developing machine learning/artificial intelligence (AI) algorithms to model financial trends and trading algorithms. Taichung, Taichung City, Taiwan Honor National Taiwan University Outstanding Disadvantaged Student ScholarshipGarmin Outstanding Student Fellowship 2014, Garmin Ltd. Outstanding Student Fellowship in Engineering 2014, Chinese Institute of Engineers. Candidate for Presidential Education Awards2014 (Not Selected). Lin Po-rung Alumni Scholarship for Hardship 2010, TCFSH. Skills Tech Stack C++ Python R Docker Git machine learning artificial intelligence deep learning
Artificial Neural Networks
Machine Learning
Shell Scripts
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
Communication Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.