CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
工程師
Avatar of 邱詩任.
Avatar of 邱詩任.
製劑生產組 副組長 @鑫品生醫科技股份有限公司
2017 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một năm
份有限公司 七月七月 2019 製劑生產組 助理研究員 鑫品生醫科技股份有限公司 學歷 國立台灣海洋大學 (NTOU生物科技暨生命科學 碩士班 大同大學(TTU生物工程系 免疫細胞製劑開發與特管辦法申請 各類免疫細胞培養培養及協助商化製程開發 細
Cell Culture
無菌操作
PCR
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣海洋大學 (NTOU)
生物科技與生命科學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.