CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Product Manager
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Manager @資廚管理顧問股份有限公司 iCHEF Co., Ltd.
2021 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng sáu tháng
Google Analytics
Project Management
Functional Requirements
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University 淡江大學
Department of Management Science 管理科學學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Scrum Master / 專案經理 / 工程部主管 @恩克斯網路科技股份有限公司
2016 ~ 2019
Product Manager
Trong vòng hai tháng
Agile Project Management
Computer Science
Web Development
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學(National Chiao Tung University)
Computer Science
Avatar of 陳姜帆.
Avatar of 陳姜帆.
產品總監 @17Life_康太數位整合股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
04 ~ 仍在職 工作內容說明: 創建產品部門,人數由2位成員增加至10位成員 建立及定義產品成員角色與責任(R&R) 梳理各項資料與資訊,分解項目及需求,透過流程及圖像說明確成員能快整理解內容及應達成的目標及時程 解決各樣式的專案需
專案管理
問題解決能力
溝通談判
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
University of Northumbria at Newcastle
企管
Avatar of the user.
Avatar of the user.
產品經理 @亞迪電機廠有限公司/閎博科技有限公司
2018 ~ 2019
Product Manager
Hơn một năm
word
powerpoint
excel
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Product Design
Avatar of Jay.
Product Manager
Trong vòng một tháng
限公司,產品企劃, 2021年 5 月年 7 月 簡述: 104人力銀行是台灣規模最大的線上人力銀行,2023年2月,根據該公司客服專員提供資料,網站排名為39名、總流量1,380萬、平均停留時間6分59秒、每次瀏覽頁數8.67頁。 職責: To C • 主導外籍人士求職需求研
Scrum
Problem Solving
Product Management
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.