CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
都市計畫工程師 @CECI Engineering Consultants, Inc. Taiwan (台灣世曦工程顧問股份有限公司)
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Communication
html + css + javascript
Illustrator / Photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
都市計劃
Avatar of 林彥成.
Avatar of 林彥成.
資深前端工程師 @TSMC_台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)
2022 ~ Hiện tại
資深前端工程師
Trong vòng một tháng
統 - 提供 APP、網頁使用 (Java、RESTful API) 協助專案維護及相關諮詢 - 離職後兼職半年協助專案維護及相關諮詢 學歷 國立成功大學 工程科學-資訊工程與應用組國立成功大學 工程科學專案 前端三分鐘-技術部落格經營 MAU每月不定期更新網站前後端技術、軟
JavaScript
HTML5
Node.js
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
資訊工程與應用
Avatar of 温詩婷 Ella Wen.
Avatar of 温詩婷 Ella Wen.
Senior Software Product Manager @LINE Bank_連線商業銀行股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
Data Analyst, Product Manager, Business Analyst
Trong vòng một tháng
內展開專案 3. 協調各團隊分工合作及跨部門溝通 4. 帶領團隊建立首次一條龍專案合作模式 5. 協助提供RFQ所需資料予以經管報價 Working Holiday Traveler Working Holiday in Australia • MarchDecemberBarista - AdelaidePart-time - Brisbane 3. Royal Show Sales person- Melbourne 4. Cherry Picker -Cobram, Victoria 5. Volunteer in 2013 World Barista Championship - Melbourne Biochemical R&D Engineer 生化研發工
Requirements Analysis
Communication Skills
User Experience
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
Molecular Neurobiology

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.