CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
淡江大學
Avatar of 許珉豪.
Avatar of 許珉豪.
資料科學 @格萊鉑數位有限公司
2018 ~ Hiện tại
資料分析師
Trong vòng một năm
 許珉豪(Dash) 我是許珉豪,是位資料分析師 「熱誠、積極、勇於挑戰 」是我對事物的處理態度與心態,擅於團隊溝通與協調 熱衷於資料分析、統計方法及程式撰寫,總是不斷學習相關領域知識 盼望能成為一位資料科學[email protected] jordan31431 1989/05/30 Education 研
Python
Machine Learning
R
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學
資訊管理
Avatar of 王彥淳.
Avatar of 王彥淳.
Senior Backend Engineer @Omnichat
2023 ~ Hiện tại
資深軟體工程師
Trong vòng sáu tháng
平台當中。 技術架構如下: 1. java 8 2. spring boot + jpa 3. flyway 4. test container 5. git lab 6. aws 相關服務 RDS ECR EKS 7. DB : MySQL Side-Project : Side-Project : LIS 科學情境教材- 資料彙整系統 協助將不同來源的資料彙整並整理,透過Google Sheet簡化大量人工時間。 技術架構如下: 1.Google App Script
JAVA
docker
kubernetes
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學
資訊管理學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.