CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
銘傳大學
Avatar of 蘇庭恩.
Avatar of 蘇庭恩.
數據分析工程師 @ASE Group Global
2022 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
程節省時間成本 Achievements 推出紙本電子化專案,節省90%公文與簽呈紙本 定義BPM系統開發SOP,提高系統開發效率 打造與規劃Dashboard Layout 一致性報表介面。 學歷 銘傳大學 應用統計資料科學學系 •技能 Web HTML5 CSS Bootstrap5 JQuery Data Analysis BI-Qlik ,Power BI Python Data Base Oracle MSsql Software Office-PowerPoint,Excel,Word UML - Draw.io
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學
應用統計資料科學學系
Avatar of 蘇庭恩.
Avatar of 蘇庭恩.
工讀生 @文七53窯烤披薩
2018 ~ 2018
資料分析師
Hơn một năm
關係,讓我害怕與客人應對,但我告訴自己要突破自我,想讓自己試著成長 山崎麵包, 工讀生, Jul 2012 ~ Sep 2012 在山崎麵包的工廠製作冷凍麵團 學歷 銘傳大學, 學士學位, 應用統計資料科學學系, 2015 ~ 2018 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam porttitor dapibus ipsum ut efficitur. Aliquam feugiat nec sem dapibus blandit.
人身保險證照
財產保險證照
團隊合作溝通
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學
應用統計資料科學學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.