CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Gia sư
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Lei-An Chen.
Avatar of Lei-An Chen.
Associate Research Scientist @Food Industry Research and Development Institute
2017 ~ Hiện tại
中英口筆譯員、 補習班教師
Trong vòng một tháng
域的實務經驗,以及持續學習的熱忱,為企業發揮所長。若有專業翻譯需求,歡迎與我聯絡。 技能 美國FDA 查廠翻譯 事前輔導與資料準備(HACCP計畫書、產品製作流程圖、公司簡報與基本資料等) FDA查廠即時口譯與應對 483不符合事項回覆與改善報告撰寫
Project Management
Translation
Interpretation
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
Cornell University
Food Science and Technology

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.