CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Tư vấn bán hàng
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 林依莛.
Avatar of 林依莛.
客戶關係管理 @益昕國際有限公司
2021 ~ 2023
銷售業務
Trong vòng ba tháng
學校合唱團,學習在群體中與人相處及互相,也在競賽中,瞭解團隊合作及分工,並體會團結一心的重要性。 到了高中,選擇了資料處理科,學習電腦軟體的專業技術,順利拿到乙級推甄上了中台科技大學─行銷管理系,大學的求學階段,也都有打工
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中台科技大學
行銷管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.