CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Chuyên gia sales
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 林依莛.
Avatar of 林依莛.
Past
客戶關係管理 @益昕國際有限公司
2021 ~ 2023
銷售業務
Trong vòng ba tháng
學校合唱團,學習在群體中與人相處及互相,也在競賽中,瞭解團隊合作及分工,並體會團結一心的重要性。 到了高中,選擇了資料處理科,學習電腦軟體的專業技術,順利拿到乙級推甄上了中台科技大學─行銷管理系,大學的求學階段,也都有打工
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中台科技大學
行銷管理系
Avatar of 姜育婷.
Avatar of 姜育婷.
社宅專員 @嘉暘開發中壢店
2020 ~ 2021
Trong vòng một năm
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 工作經歷 社宅專員 • 嘉暘開發中壢店 提供房東與租客社會住宅媒合,從契約審核到拍照,點交清潔,協調溝通一條龍的服務模式. 七月十一月 2021 學歷 新生醫護管理專科學資料處理
Word
TQC-OA-英文輸入
TQC-OA-中文輸入
Tắt trạng thái tìm việc
Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
新生醫護管理專科學
資料處理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
業務經理 @歐立威科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Sales Manager
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學
工業工程與管理學研究所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.