CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Algorithm Research & Development @適着三維科技股份有限公司 TG3D Studio Inc.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Python
AI & Machine Learning
Image Processing
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣大學
生物產業機電工程所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Data Engineer @TSMC 台積電
2022 ~ Hiện tại
資料分析師、演算法工程師、軟體工程師、軟體專案管理
Trong vòng một tháng
MLOPS
Deep Learning
LLM
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中央大學 National Central University
網路學習科技研究所
Avatar of 周建耀.
Avatar of 周建耀.
Past
業務行政 @三竹資訊股份有限公司
2023 ~ 2024
軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
Trong vòng một tháng
周建耀 大同區, 台北市, 臺灣[email protected] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud. 工作經歷 業務行政 • 三竹資訊股份有限公司 九月三月 2024 | Taipei, Taiwan 經常使用 Excel、Power point、Word、Outlook、Coline 主要工作項目:行政上的信件發送、整理地區
Word
Excel
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台北商業大學
應用商學系
Avatar of 潘揚燊.
Avatar of 潘揚燊.
智慧製造全端開發工程師 @聯華電子股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、影像演算法工程師、資料科學家、Ai Application Engineer,Machine Learning Engineer,Deep Learning Engineer,Data Scientist
Trong vòng một tháng
各製程機台介面之影像辨識功能: OCR 元件、客製化機台影像辨識元件開發、瑕疵檢測模型開發、影像分割模型開放、影像定位演算法開發。 開發功能專案管理:系統設計與功能規劃,與外包共同完成系統優化與功能開發。 UMC 12X 廠內RPA專案執行:與使用
Python
Qt
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
元智大學 Yuan Ze University
工業工程與管理學系所
Avatar of 王文祥.
Avatar of 王文祥.
經理 @鴻博資訊有限公司
2015 ~ Hiện tại
軟體工程師、電玩程式設計師、後端工程師、APP開發工程師、演算法開發工程師
Trong vòng một tháng
Wang Wen Shang Tainan City, Taiwan || [email protected] Work Experience Manager • Winerva Software Technology Co., Ltd. 四月Present | Taipei, Taiwan Visual Inspection Product Development Product Introduction ∶ https://www.winerva.com/portfolio Project Introduction ∶ https://drive.google.com/drive/folders/1bWVlaIMSOkZJ60wfYuyBcnz1adehqsyo?usp=drive_link Computer Vision Software Engineer • Weijun Precision Machinery Co., Ltd. 十一月三月 2015 | Taipei, Taiwan Product∶ Screw AOI Isnpection System Project Deputy Manager • Genesis Technology ,Inc. 七月一月 2010 | Taipei, Taiwan Product
Python
AOI
MES
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
10-15 năm
崑工科技大學
電子工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior System Engineer @佛氏電腦軟體
2019 ~ 2023
Senior System Engineer
Trong vòng một tháng
Algorithm
LinkedIn
Design
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Fu Jen Catholic University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of Po Chun Chang.
Avatar of Po Chun Chang.
Senior Engineer @Advantech 研華科技
2022 ~ Hiện tại
Senior Engineer
Trong vòng một tháng
Po Chun Chang New Taipei City, 台灣[email protected] Hello, I am PoChun (PC), a Ph.D. graduate from the Computer Science Information Engineering (CSIE) department at the National Taiwan University of Science and Technology (NTUST). My research area is video compression, focusing on H.264/HEVC. My career began at HTC, where I worked on the video team handling tasks ranging from Android’s hardware abstraction layer (HAL) to firmware and kernel development. At Catchplay, I developed video watermark algorithms and maintained the OTT transcoding system. While
Algorithm Development
Software Engineering
System Integration
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
Computer Science and Information Engineering
Avatar of Vish 卓.
Avatar of Vish 卓.
Past
Go Team Lead @群和軟體有限公司
2023 ~ 2024
後端工程師
Trong vòng một tháng
Vish 卓 Go Team Lead 1. 帶領團隊開發高可用性的 Golang 服務 2. 即時了解新技術並導入至專案 3. 制定良好團隊編碼規範與文件標準 4. 從無到有快速開發並驗證市場需求 5. 從單體架構轉型為分布式架構以應對高併發流量 https://www.forevergame.
Golang
Linux
Algorithm/DataStructure
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台灣大學
材料科學與工程學系
Avatar of Kai-Kai Hsu.
Avatar of Kai-Kai Hsu.
Past
Senior Software Development Engineer @Wondershare Corporation
2018 ~ 2023
Software engineer
Trong vòng một tháng
Kai-Kai Hsu Software Engineer • Taipei,TW • [email protected] •With 10+ years experience of image processing algorithm development, engaged in the feature developments of below software : Filmora, Filmora Go(App), PowerDirector, PowerDVD, PhotoDirector, YouCam Perfect (App) and YouCam Makeup (App), mainly involved in the algorithm designings of image processing, computer vision, pattern recognition, effect filter for video, AI model application. Capable of performance tunning (Opengl, Multithread, SIMD, NEON), cross-platform development, including Window, Mac, Unix, iOS, and Android systems. Skills Programming Development C++ (mainly) Opengl shader Objective C (elementary) Java
C++
Image Processing
Algorithm Design
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立中央大學 National Central University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of 蔡承孝.
Avatar of 蔡承孝.
副工程師 @財團法人資訊工業策進會 資安所
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
蔡承孝 具備數學邏輯專長及程式撰寫能力,碩士論文主要研究深度學習在不平衡數據集之解決方法;四年全端工程師經驗,熟悉 Java 及 Python 開發流程與框架。為人隨和好相處善於與團隊溝通,期許能夠在資訊產業當中更進一步。 軟體工程師 TW, Taipeia@
word
powerpoint
excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立政治大學
應用數學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.