CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
中原大學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @方見科技
2023 ~ Hiện tại
Firmware Engineer, Firmware Developer, Embedded Software Engineer
Trong vòng một tháng
C
C++
C#
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
電機工程
Avatar of Yves Hsu.
Avatar of Yves Hsu.
系統應用開發課 Senior Engineer @久元電子股份有限公司 Youngtek Electronics Co.
2019 ~ Hiện tại
資深前端工程師
Trong vòng một tháng
discoveries with others in the field. Hsinchu City, Taiwan 300 WORK EXPERIENCES AugPresent Senior Engineer at Youngtek Electronics Co. Web dashboard management and data visualization provision. Developed and managed web dashboards for revenue, cost, and machine log data visualization, and implemented single sign-on, asymmetric encryption-based algorithms, and a role-based access control system using RESTful APIs. Designed and implemented TypeScript-based frameworks for searching, chart creation, and form rendering, reducing development time for individual dashboard projects by at least one-third and increasing functional efficiency by ninefold. Optimized dashboard's storage architectures and
Web Developer
SQL Server
Oracle Database
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Web3 Backend Engineer @FlyingClub
2022 ~ Hiện tại
Senior Web Software Engineer
Trong vòng một tháng
Ruby on Rails
HTML/CSS
Node.js
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
通訊碩士學位學程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
開發工程師 @九亭股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
軟體工程師、系統開發工程師
Hơn một năm
c#.net
JavaScript
jQuery
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊管理
Avatar of Jason Chi.
Avatar of Jason Chi.
FAE主管 @網聯科技
2019 ~ 2021
專案經理、產品經理、系統分析師
Trong vòng sáu tháng
網聯科技, 硬體工程師, May 2019 ~ 現在 1. 協助debug物聯網應用相關電路板. 2. 客戶端系統應用規格導入. 3. 提供系統端演算法給韌體工程師. 4. 各種感測器規格研究. 5. 系統應用物理量正確性輸出提出報告. 釸達精密, 研發專員, Apr
Word
PowerPoint
Excel
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
中原大學
電機工程控制組

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.