CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
Avatar of Ryan Shen.
Avatar of Ryan Shen.
Sr. Full Stack Engineer @類神經網路股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
資深程式設計師
Trong vòng một tháng
Ryan Shen Sr. Fullstack Engineer Taipei City, Taiwan Hi, I'm Ryan! I'm working as a web developer and I have 6 years of working experience as an engineer. I specialize in web development, code maintainability, and fundamentals of programming languages. [email protected] Work Experience Sr. Full Stack Engineer • 類神經網路股份有限公司 SepPresent Angular/Node.js/TypeScript/ Flutter /Docker/Firebase/MySQL/GCP 1. Built and maintained website management consoles in Angular to help shop owners
Android
Windows
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of Vic Chen.
Avatar of Vic Chen.
Data Analyst @Garena 新加坡商競舞電競有限公司臺灣分公司
2022 ~ Hiện tại
數據分析師、資料科學家
Hơn một năm
產業類別:網際網路相關業、員工人數:150人) 七月四月 2022 負責電商、代運營兩個事業體的資料處理與分析、Tableau管理與報表製作、演算法開發、搜尋引擎優化,並帶領1-2位同仁完成各項專案 1. 數據整理(DW/DM) 使用PostgreSQL與Greenplum整理交易,會員,商品,物流,財
Tableau
SQL
Python
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
統計資訊

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.