CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
Avatar of Vic Chen.
Avatar of Vic Chen.
Data Analyst @Garena 新加坡商競舞電競有限公司臺灣分公司
2022 ~ Hiện tại
數據分析師、資料科學家
Hơn một năm
界各產地到台灣所產生的碳足跡,透過Tableau介面提供人們在吃晚餐時也能減緩地球溫室氣體排放量的選擇 第一屆東森盃Big Data校園爭霸戰 2014/03//05/16 使用SAS整理東森交易、會員等資訊,使用CRM預測下一個月最高機率會購買顧客 學歷輔
Tableau
SQL
Python
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
統計資訊

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.