CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Ajeng yunita aizya.
Avatar of Ajeng yunita aizya.
Past
GURU BK @SMK PGRI BREBES
2022 ~ Hiện tại
Data Science | Data Visualisation | Data Analysis
Trong vòng một tháng
Ajeng yunita aizya Dengan pengalaman selama 7 tahun sebagai staff admin di industri koperasi dan toko, saya telah mengembangkan keterampilan dalam microsoft office, seperti excel, word, dan powerpoint. Kini, saya tengah mencari peluang baru di bidang data analisis atau data entry, dimana saya bisa mengaplikasikan kemampuan saya dalam detail dan komunikasi. Pengalaman Kerja GURU BK • SMK PGRI BREBES JanuariPresent 1. Melaksanakan needs assessment pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah siswa yang memerlukan bantuan psiko-edukatif. 2. Membuat/menyusun, melaksanakan, dan melaporkan program kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
Excel
Word
Microsoft Office
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
IKIP PGRI Semarang
psikilogi pendidikan dan bimbingan
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
IT Support Specialist @PT. Pembiayaan Digital Indonesia (Adakami)
2021 ~ 2023
Data Analyst/Data Scientist
Trong vòng một tháng
Excel
Python
C/C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Electrical Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Business Analyst, B2C Business @Shopee 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
2018 ~ 2022
Data Analyst, Product Manager, Business Analyst
Trong vòng một tháng
SQL
Python
Tableau
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
University of Warwick
e-Business Management (Data Science and Digital Operations Specialism)
Avatar of Pramita.
Avatar of Pramita.
Senior Manager - People Operations @Reward360 Global Services Pvt Ltd.
2023 ~ Hiện tại
Sr. Manager - Talent Acquisition
Trong vòng một tháng
tech roles across departments. Scaled Up Tech team and Initiated several Training programs. Handling RPO and Contractual hiring. Senior Talent Acquisition • Reward360 Global Services Pvt Ltd. AugustAugust 2021 Hiring across Tech and Non tech roles across departments which includes CEO Office, Products, Engineering, QA, Information Security, Data Science, Customer Success, Finance and Operations, Sales & BD, Marketing, Strategic Alliances & Partnership & Business Growth. Assistant Manager - People Operations • Mirable Health SeptemberAugust 2020 Hiring across Tech and Non tech roles across departments which includes CEO Office, Products, Engineering, QA, Information Security, Data Science, Customer Success, Finance and Operations, Sales
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
R.V.Institute Of Management
HR & Marketing
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Lead Data Scientist / Senior Data Scientist @Vinnovation Network 維諾森資訊科技
2022 ~ 2023
資料科學家、資料科學工程師、機器學習工程師
Trong vòng một tháng
python
tensorflow
keras
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台灣大學
大氣科學所
Avatar of 賴俊杉 Eddie Lai.
Avatar of 賴俊杉 Eddie Lai.
Past
數據應用管理師 @燁輝企業股份有限公司
2018 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
經理人製訂決策時的參考報表。 -使用爬蟲技術爬取相關產業之股價及原物料價格,並整合至營運指標的儀表板。 技能 Python SQL Data Modelling Data Science Data Analysis Data Visualization Machine Learning Project Management FineReport 語言 English — 中階 Chinese — 母語或雙語 學歷國立高雄科技大學(原高雄應用科技大學) 資訊管理所 - 主要
Python
Data Science
Data Analysis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄科技大學(原高雄應用科技大學)
資訊管理所
Avatar of 李昀庭.
Avatar of 李昀庭.
AI Engineer @Playsee
2022 ~ Hiện tại
資料分析師、資料科學家、產品經理
Trong vòng một tháng
李昀庭 Data scientist Taiwan 資料科學、商業分析、機器學習、深度學習、統計分析 專案開發與管理: 心理、情緒、行為分析與模型建構;行銷對象分析;推薦系統資料建構與分析;醫療病程研究分析 技能 軟體 程式設計: Python、SQL、FLASK 統計、其他分析軟體:SPSS、Linux 機器學習、深度學習
Python
Project Management
Strategic Thinking
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Cheng Kung University
心理所(認知科學所)
Avatar of 莊鈞諺.
Avatar of 莊鈞諺.
Data Architect / R&D @Institute for Information Industry
2018 ~ Hiện tại
Cloud Solution Architect
Trong vòng một tháng
莊鈞諺 Jun-yan Zhunag Data Specialist/ R&D Engineer at Institute for Information Industry I am a seasoned data and cloud solution specialist with dual master's degrees in Computer Science and ESG. With certifications including AWS Solution Architect and Azure Data Scientist, I have honed my skills across a spectrum of digital marketing, large-scale website development, data analysis, and cutting-edge cloud solutions. My journey from digital marketing and BI analysis allows me to intertwine business logic with meaningful data architectures seamlessly. Over the past five years, I've been pivotal in
Google Analytics
Google Tag Manager
Data Mining
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Chengchi University
Computer Science
Avatar of 吳俊瑩.
Avatar of 吳俊瑩.
Past
Industrial Engineer @鴻海精密工業股份有限公司
2019 ~ 2023
Data Analyst 數據分析師 / Data Scientist 資料科學家
Trong vòng một tháng
吳俊瑩 Dani el 資料科學家/ AI專案管理/ IE工程師 ·4年網通智能製造經驗,負責工業4.0數位轉型專案 ·統計背景、對數字高度敏銳,能夠有效運用數據 ·思緒縝密、規劃能力強,領導團隊朝目標推進 ·積極主動、學習能力佳,持續吸收新知識 danielwu0221@protonmail
python
R
SAP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北大學 National Taipei University
經濟學
Avatar of Fawaz Alsaif.
Avatar of Fawaz Alsaif.
Senior Operations Engineer - New Acid Gas Removal Plant @KNPC
2017 ~ Hiện tại
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer, Supply Chain Manager, Data Science Manager,
Trong vòng một tháng
Fawaz Al-Saif Ahmadi, Kuwait Performance-driven professional with over a decade of experience in Oil & Gas operations, enriched by extensive coursework and a keen focus on data analytics and machine learning. Leveraged a robust background in chemical engineering and supply chain management to drive sustainable practices and operational excellence. Adept at project management, with certifications in Agile, Scrum, and Lean Six Sigma methodologies. Demonstrated leadership in guiding large cross-functional teams of over 50 members. Proficient in synthesizing large datasets to inform strategic decision-making and enhance operational efficiency. Fluent in Arabic, French, and
Operations Management
Supply Chain Management
Project Management
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
10-15 năm
Massachusetts Institute of Technology
Supply Chain Management

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.