CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立交通大學
Avatar of 林彥勳.
Avatar of 林彥勳.
博士後研究學者 @國家理論科學研究中心
2021 ~ Hiện tại
Senior Engineer
Hơn một năm
多種方法來解決問題 快速學習的能力 https://orcid.org/工作經歷 博士後研究學者 • 國家理論科學研究中心 Postdoctoral Scholar • National Center for Theoretical Sciences (MOST/NTU) 十二月Present 該中心主要隸屬於科技部 (MOST) 並設於台大次震宇宙館內。 工作內容: 從第一原理 (ab initio) 建立基於 U (1) 規範
科學計算
物理建模
最佳化
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學
物理研究所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.