CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
數據應用管理師 @燁輝企業股份有限公司
2018 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Python
Data Science
Data Analysis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄科技大學(原高雄應用科技大學)
資訊管理所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Consultant @Startup
2023 ~ 2024
Pre-sales/PM/Business Consultant/Business Analyst/System Analyst
Trong vòng một tháng
Python
Tableau Prep/Tableau Desktop
ETL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Fu Jen Catholic University
Brand and Fashion Management
Avatar of moh yanni fikri.
Avatar of moh yanni fikri.
Past
Electrical Maintenance @PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
2021 ~ 2023
Engineer
Trong vòng một tháng
in preparation for when there is a tool has problem or automation project Education Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Automation Engineering,GPASkill Preventive Maintenance ( Preparing weekly, monthly summary, and exception reports ) AC / DC Drive Wiring Diagram ( AUTOCAD, EPLAN P8 Electrical ) PLC and HMI Programming SCADA, Power Inverter Project and People Management Electrical Troubleshooting Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) Data Analysis and Visualization Machine Learning Certification Data Science and Machine Learning - Purwadhika Digital Technology SchoolPurwadhikaSystem 800xA with AC 800M Hardware Maintenance and Troubleshooting - ABBInstrument Inspector level 2 - Inspector TrainingInstrument Inspector level 1 - Inspector TrainingPLC Intermediate Engineer - PPNSIndustrial Automation System Design - BNSP
Data Science
Python
Machine Learning
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Automation Engineering
Avatar of CHUN-HSIEN (TEDDY) LIN.
Avatar of CHUN-HSIEN (TEDDY) LIN.
資深管理師 @群聯電子 PHISON Electronics
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
CHUN-HSIEN (TEDDY) LIN E-mail: [email protected] Tel:South Dist., Taichung City, Taiwan (R.O.C.) My name is Teddy Lin, and I come from Miaoli, Taiwan. I am 39 years old and hold three master's degrees. I specialized in Industrial Management at Chung Hua University in Taiwan, Environmental Science and Management at Samford University in the United States, and Computer Science at National Chung Hsing University in Taiwan. Currently, I am pursuing a Ph.D. in Data Science and Engineering at National Yang Ming Chiao
AutoCAD
Operating Performance Analysis
Occupational Health Safety Management
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
National Yang Ming Chiao Tung University
Institute of Computer Science and Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Software Engineer @Wistron Neweb Corporation
2016 ~ Hiện tại
Signal processing engineer
Trong vòng một tháng
C/C++
Matlab
Signal Processing
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Emeritus
Machine Learning
Avatar of Muhammad Arasy.
Avatar of Muhammad Arasy.
Budgeting & Management Accounting @TRANS TV
2018 ~ Hiện tại
Accountant
Trong vòng ba tháng
improved data security and prevented fraudulent activities. Skills Python Tensorflow Kubernetes Docker Azure Visual Studio Code MySQL HTML Excel Tableau Education Trisakti University AccountingSMAN 21 Jakarta IPACourses CS50 Certificates, Harvard CS50 December 2023 Advanced Learning Alghorithms, DeepLearning.AI July 2023 Machine Learning Specialization, Stanford Online July 2023 IBM Data Science Specialization, IBM June 2023 Databases and SQL for Data Science with Phyton, Coursera March 2023 Brevet Tax A & B, IAI March 2017 English Course, LBPP LIALanguage Indonesia - Native English - Professional Portfolio Data Science Project By incorporating machine learning, my project represents an intersection of real estate and cutting
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Trisakti University
Accounting
Avatar of 李昀庭.
Avatar of 李昀庭.
AI Engineer @Playsee
2022 ~ Hiện tại
資料分析師、資料科學家、產品經理
Trong vòng một tháng
李昀庭 Data scientist Taiwan 技能 Machine learning and Engineering skills: Python, Big Query, Google Storage, Linux, Docker, GCP, AWS, Scikit-learn, Tensorflow, Pytorch, MLOps, FastAPI, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP Experimental design, Project management, Product design English - TOEIC 725 工作經歷 AI工程師 Playsee NovPresent Taipei, Taiwan 自動化標註推薦系統 設計並實踐架構取代25個標註者並及時標記和篩選視頻審核內容。 設計並優化影片
Python
Project Management
Strategic Thinking
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Cheng Kung University
心理所(認知科學所)
Avatar of 邱義塵.
Avatar of 邱義塵.
Past
Data Engineer @Rooit Inc. (XO App)
2023 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
邱義塵 曾於Rooit擔任資料工程師一職 負責商業分析, 數據分析, Data Pipeline, 推薦系統演算法開發 AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist 城市,TW [email protected] 工作經歷 Rooit inc., Data Engineer, Jan 2023 ~ Dec 2023 Python/MongoDB/Business Analysis/Data Analysis/Bigquery/
Python
Data Analysis
Data Science
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國醫藥大學(China Medical University)
臨床醫學研究所
Avatar of 賴泳瑄.
Avatar of 賴泳瑄.
技術部主管 @黑瘋科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
AIOT開發工程師
Trong vòng một tháng
賴泳瑄 大家好,我在大學期間創業開設飲料店經營5年,曾經同時管理2間店與12位工讀生,後來因為對於資訊的興趣繼續讀碩士,在碩士期間研究並學習AI與各種語言工具配合過5個科技部計畫,畢業後在東海擔任兼任講師與計畫助理,短
機器學習、大數據分析、邊緣運算、資料探勘
Application Development
Data Science
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tunghai University
資訊
Avatar of 高大偉.
Avatar of 高大偉.
Past
資深經理 @美好家庭購物
2015 ~ 2021
資料科學家/資料分析師
Trong vòng một tháng
子資料處理 專業考試與訓練 台灣人工智慧學校第二期經理人班結業 通過美國精算學會(SOA)考試三科 專案管理 溝通模式 Data Science 語言能力 中文:母語 英文:中階 技能 Communication Problem Solving Project Management Data Analysis/Data Mining Data Visualization/Reporting ETL/Data Modeling Operation Research/Optimization Coding (SQL/Python/SAS/R) Database (SQL Server/
Microsoft Office
Communication
Problem Solving
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
統計

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.