CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Web Developer @媽咪愛 MamiLove
2022 ~ Hiện tại
Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Linux
CentOS
Nginx
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University (TKU)
資訊工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Firmware Engineer @Artesyn Embedded Technologies
2019 ~ 2022
韌體工程師/軟體工程師/控制工程師/演算法工程師/
Trong vòng một tháng
C
Python
C/C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
日本電氣通信大學 The University of Electro-Communications (UEC)
Robotics Engineering
Avatar of P.Koteswar.
Avatar of P.Koteswar.
SRE | Site Reliability Engineer @Skyflow
2022 ~ Hiện tại
DevOps Engineer, Site Reliability Engineer
Trong vòng một tháng
Terraform AWS Azure DevOps Postgres SQL MongoDB Ansible Go Lang GrayLog I n frastructure as code ArgoCD Kubernetes Docker OpenShift Git Agile Methodology Grafana Shall Scripting Kibana Terragrunt GitOps SonarQube Prometheus Opsgenie SDLC Build And Release AlertManager Scrum Mgmt MSK & Conflunet Kafka Logging and monitoring ElasticSearch EKS Python Automation Jenkins Linux Administration Istio- Service Mesh Git Labs Infra-Config-Automation :: Work Experience:: Skyflow Inc. FebruaryPresent SRE | Site Reliability Engineer A WS | Kubernetes | Argo CD | Istio | Go Lang | GitLabs | Terraform | Terragrant| PGsql * Manage the overall design and implementation of secure, scalable, and fault-tolerant infrastructure * Managing and Automating Infrastructure Using
DevOps / CI / CD
Site Reliability Engineering
Terraform/Ansible/Jenkins
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Sikkim Manipal University
Information Technology
Avatar of Joba Yeh.
Avatar of Joba Yeh.
Past
Information Technology Specialist @ThunderCore
2018 ~ 2023
MIS主管
Trong vòng một tháng
十一月十月Help Desk 2.網路架構改善規劃(Fortigate、OPF Switch) 3.文中管理ERP 維護 4.G-Suite 維護 5.Slack、JumpCloud、Github 維護 6.Windows Server 建置 7.Linux Server 建置 8.VMware vCenter建置 (inculde MKSBackup、AWS Storage GW) 9.VMware Ponton 建置 10.OCP Swicth (AST) MIS主任 • 斐成企業股份有限公司 九月七月Help Desk 2.網路架
Windows 11
Windows Server
MacOS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
龍華科技大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
專員 @和碩集團_和碩聯合科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
C
MFC
Visual Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立東華大學
國立東華大學
Avatar of 陳珈敏.
Avatar of 陳珈敏.
Past
資深測試工程師 @緯創軟體股份有限公司
2022 ~ 2023
QA自動化測試工程師
Trong vòng một tháng
..等。 * NVR / DVR * IPCam / 傳統攝影機 * IPC - API測試 - 測試Tool開發 - 建立QA Team 測試程序、估算測試時程、人力安排、帶領QA、導入Bug tracking 工具: - OpenWrt(Linux) - Python - MySql - Postman - GitLab Issues(Bug tracking system) 其他: - QA Leader,Member:1人 - 撰寫程式,協助RD產生測試資料 八月五月 2018 Taipei, Taiwan 自動化測試工程師 中華數位科技
Quality Assurance
JAVA
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
聖約翰科技大學
資工系
Avatar of 林仁傑.
Avatar of 林仁傑.
Past
全端工程師 (Ruby on Rails) @博弘雲端科技股份有限公司
2020 ~ 2023
網站開發工程師
Trong vòng một tháng
app 自動化測試腳本 執行國網中心 docker image CVE 安全性掃描系統計畫專案,並規劃、設計與建置該系統基礎設施 系統維運工程師 (Linux) 酷玩線上股份有限公司 | 台北, 台灣 Jun 2015 ~ Aug 2016 使用技術或工具: Nagios, Cacti, Bash script, VMware Esxi, AWS, Fortinet Firewall 維運遊戲專案伺服器 (IDC 地端, AWS 雲端
Ruby on Rails
Linux
AWS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中興大學 (National Chung Hsin University, NCHU)
Chemistry
Avatar of carey wu.
Avatar of carey wu.
高級工程師 @仁寶電腦工業股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
發工程師, 主要職責為5G基站軟體研發、測試與debug, 使用語言c/c++、linux script、jenkins、golang、python * 研究RU-DU-CU protocol - UE attach process, RLC AMM, MCS algorithm, ... * Linux fuse-based system開發, 以利runtime時的存取資料內容以幫助釐清程式邏輯並協助自動化測試 * Linux scripts程式開發toolkits以觀察/設定BBU目前
C++
Python
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
資訊工程
Avatar of WU YI-HONG.
Avatar of WU YI-HONG.
Engineer @緯創資通股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
WU YI-HONG 1. Name: Yi-Hong, Wu Region: New Taipei, Taiwan Phone Number:E-mail: [email protected] Other Contact Method: LINE ID:wuuemingWhatsapp:Telegram:WeChat: wuuemingGithub: https://github.com/YeeHong HackMD: https://hackmd.io/@ebCv20MXS0y-pa8XsRnrOw 2. Skills Programming: Python, Docker, C, C++, bash Operating System: Linux (server building, network management) Tool: Docker, Git, SVN Languages: Mandarin, Hokkien, English, Cantonese (Little) Engineer Taipei,Taiwan [email protected] Working experience Wistron Co., Ltd. Engineer, Sep 2022 ~ Job description: Motherboard function
Linux
Bash
Docker
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National ChangHua University of Education
Information Management
Avatar of Autumn Yen.
Avatar of Autumn Yen.
Senior software test engineer @資拓宏宇國際股份有限公司(International Integrated Systems, Inc.)
2022 ~ Hiện tại
Software Test Engineer, Software QA Engineer
Trong vòng một tháng
the customers. Work Description Senior software test engineer • 資拓宏宇國際股份有限公司(International Integrated Systems, Inc.) 八月Present 1. Automation/Manual testing with qTest/Jenkins under Server & RAID environment. 2. Established the environment with Linux/Windows/VMware. Engineer and Operations Manager • Vector Data-Recovery. LTD. 三月三月Lead members to completed hundreds of storage data-recovery projects. 2. Complete website development and Google ADS, keeping the revenue increasing. 3. Listen to the request
LTE
PTCRB
GCF
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Chung Hua University (CHU)
Transportation and Logistics Management

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.