CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
東吳大學
Avatar of PittWu.
Avatar of PittWu.
Frontend Engineer @艾克森科技有限公司
2023 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
時間,同時降低版更成本。 Front-end Engineer • 恒利威科技有限公司(HLW TECH CO., LTD.) 五月八月 2022 ## 採用技術: Vue2/3(Vuex), TypeScript, Node.js, Quasar, Element UI , Linux ## 專案繼承與重建: 入職後,協助主管接手前團隊遺留的各項專案,受限於沒有交接文件,因此費時逐步拆解分析各專
JavaScript
CSS3
vue.js
Reputation Credits2
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東吳大學
歷史學系
Avatar of the user.
Trong vòng ba tháng
JavaScript
VueJS
ReactJS
4-6 năm
東吳大學
微生物系
Avatar of eber 陳毅軒.
Avatar of eber 陳毅軒.
Web Application Developer @Super Micro Computer, Inc.
2022 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng hai tháng
上傳/ 匯出)/ 帳號/ 客製上傳格式/ 計費/ 貨物/ 特定客戶專區(上傳/ 搜尋)/ 串聯第三方郵資供應商專區。 (Laravel/ MySQL/ Linux Server/ Redis/ 排程/ third party) 創作者- 產品管理平台 PMP , 2018//12 (Ver 2), 產品管理系統 PMS 2015//12 (Ver 1). [使用手冊] 此專案主要是
laravel
linux
docker
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
東吳大學
資訊管理學系碩士班

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.