CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Firmware Engineer @UnaBiz Co.,Ltd
2021 ~ Hiện tại
嵌入式Linux軟體工程師、軟韌體開發工程師
Trong vòng một tháng
c
Embedded Systems
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Cheng Kung University
Computer Science & Information Engineering
Avatar of Ander Dai (戴安德).
Avatar of Ander Dai (戴安德).
Past
Sr. System Engineer @IProom Communications Co., Ltd.
2019 ~ 2023
Pre-sales/PM/Business Consultant/Business Analyst/System Analyst
Trong vòng một tháng
方向不侷限於工程師,更期待自己可以接觸到業務、專案、技術主管方向 線上全球股份有限公司任職15年多期間負責PHP、MySQL、Linux、Vmware Esxi、Windows Server、教育訓練、遠端技術支援、Kubernetes、WPS雲文檔 旌旗教會高雄分堂任職1年期間負責採購 · 財務報帳 · 行政作業 · 講師。 期待
php
MySQL
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Chien Kuo Technology University
Avatar of VICTOR TSAI.
Avatar of VICTOR TSAI.
Past
負責人 @優亞數位科技股份有限公司
2020 ~ 2021
軟體開發經理
Trong vòng một tháng
格認證 金色證書 多益TOEIC 發照日期 九月 2017 · 永久有效 CCNA Cisco 發照日期 四月 2010 · 永久有效 RHCE Red Hat 發照日期 六月 2008 · 永久有效 LPIC-1 Linux Professional Institute 發照日期 三月 2007 · 永久有效 專案 宅神爺 宅神爺為一款合法的線上紙牌與麻將遊戲平台,可讓玩家於多個設備上進
Nodejs
vue.js
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立中央大學 National Central University
資訊工程學系
Avatar of 廖唯任.
Avatar of 廖唯任.
資安暑期實習生 @財團法人資訊工業策進會 資安所
2023 ~ 2023
軟體工程師、軟軔工程師、資安工程師
Trong vòng một tháng
模型的robustness 攻擊成功率可達100% 2023創創AIoT競賽 - 永續科技組 主題 : 智慧辦公室 實作一個平台,整合健康狀態紀錄、社交互動、環境監控的功能 使用到的硬體 : PSoC 62S2、XENSIV PAS CO2 sensor、MAXREFDES103、BME688 sensor、Raspberry Pi、Webcam Skill C C++ Python Machine Learning Malware Detection linux Information Security Weka IDA pro Radare2 MySQL Git Language English — TOEIC 675分 Chinese — 母語
C
C++
Python
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
資訊工程
Avatar of 吳韋峰.
Avatar of 吳韋峰.
土木工程學系 專任助理 @國立中興大學 National Chung Hsing University
2023 ~ Hiện tại
設備工程師
Trong vòng một tháng
業 2021//8 逢甲大學 水利 工程與資源保育學系 | 大學畢業 2017//6 市立林園高中 普通科 | 高中畢業 2014//6 ◆ 專長 Operating System • Linux • Windows Programming Language • Python • MATLAB • R Machine Learning • CNN • RF • SVM Numerical Model • HEC-RAS • TRITON Graphics Software • AutoCAD • ArcGIS Other Software • EXCEL • Word • PowerPoint 獲獎紀錄 書卷獎 × 4 單科成績最優 × 5 活動經歷 國際研討會
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中興大學 National Chung Hsing University
土木工程學系 水利工程組
Avatar of 吳宥璇 (Yu-Hsuan Wu).
Avatar of 吳宥璇 (Yu-Hsuan Wu).
審計組長 @順天崧禾法人會計師事務所(前:正大聯合會計師事務所)
2018 ~ 2021
軟韌體工程師
Trong vòng một tháng
companies. Although I don't have much experience in computer science, I enjoy learning new knowledge to improve myself. I studied for the certificate of public accountant for four years before I prepared for the entrance test of master's degree. I keep learning the programming language and passed the JLPT N4 this summer. I am able to learn new skills efficiently and willing to take on challenges. Skills Programming Python C / C++ Github Linux Software Word PowerPoint Excel PhotoShop Language Mandarin - Native English - TOEIC 945 French - A2~B1 Japanese - JLPT N4
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中山大學
資訊工程學系
Avatar of 謝其叡.
Avatar of 謝其叡.
Past
軟體工程師 @緯創資通股份有限公司
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
舒適圈嘗試新事物,樂於分享技術。 興趣是看漫畫跟打鼓 工作經歷 軟體工程師 緯創資通股份有限公司 九月十二月 2022Taipei, Taiwan 在Linux用C語言實作及除錯基板管理控制器(BMC)的OEM程式 研讀IPMI規格書,並提取部門內有用資訊撰寫成技術文件 執行功能測
java
Processing
OpenCV
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學
資訊傳播工程
Avatar of 郭品妤 Catalina.
Avatar of 郭品妤 Catalina.
Past
程式驅動 大數據人才養成班 @勞動部勞動力發展署 產業新尖兵計畫
2023 ~ 2023
Data Analysis、 Data Engineer、Database Engineer
Trong vòng một tháng
.com English, Spanish version resume: Linkedin Portfolio: Github, HackMD ▻ 程式驅動 大數據人才養成班 (Mar, 22 ~ Aug, 25) 三月八月 2023 在養成班中,我學到了很多寶貴的技能,使用 Linux、Python、MySQL、MongoDB、Tableau、Power BI、Google Cloud APIs 、網絡爬蟲、ELK/Splunk、Git 相關學習 對於學習技術, 平時會觀看 Udemy、開放式平台課程、練習 Kaggle案例。 九月到現
Python
MySQL
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Wenzao Ursuline University of Languages
Department of Applied Chinese - Mandarin Teaching Group
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Engineer @緯創資通股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
Linux
Bash
Docker
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National ChangHua University of Education
Information Management
Avatar of the user.
Avatar of the user.
全端工程師 (Ruby on Rails) @博弘雲端科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
網站開發工程師
Trong vòng một tháng
Ruby on Rails
HTML/CSS
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中興大學 (National Chung Hsin University, NCHU)
Chemistry

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.