CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
Avatar of 姚璇亨.
Avatar of 姚璇亨.
商業分析師 @凱基商業銀行股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
姚璇亨 Henry Yao 以人為本、技術為準;整合資源、解決問題;探索未知、建構知識。 Email: [email protected] |LINE: heinz.yao 工作經歷 凱基商業銀行股份有限公司:商業分析師 (DecNow) 第二波「鷹眼識詐聯盟」技術轉移,負責資料工程與模型導入之 Python 程式開發 運用 LightGBM 演算法建立預
Python
English as a Second Language (ESL)
Excel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
數位內容

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.