CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Back-end Engineer
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Sheng hung Lin.
Avatar of Sheng hung Lin.
軟體工程師 @Gorilla Technology Group 大猩猩科技股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
後端系統開發(front-end:jQuery, BootStrap, HTML5 / back-end:Java, Oracle SQL with Oracle WebLogic Server , IDE: eclipse) 3. 大型備份還原系統之維護/開發(UNIX server, Perl) 4.Machine Learning Relative experience : ChatBot develop, Natural Language analysis IOT- Digital Signage 軟體研發工程師 • Advantech 研華科技 2015//03 1. Windows based多媒體 Digital Signage 核心軟體開發。 2. Client-Server架構、前後端系統設計
JAVA
Python
c#
Đã có việc làm
Full-time
4-6 năm
Natinonal Taiwan Central University
Computer Science
Avatar of Jag Lin.
Avatar of Jag Lin.
senior backend developer @1TM
2021 ~ Hiện tại
Backend Developer
Hơn một năm
Jag Lin Freelance Backend Developer Taipei, Taiwan 兼職救火隊的研究型工程師,喜歡音響、美食,與思考。 Skills Framework/Software Java TypeScript Python Spring Framework NestJS Django Docker Git Elasticsearch Experience Freelance Backend Developer ZEIT Labs • 十一月Present • 選物電商平台 • beacon應用系統 Senior Backend Developer 資訊工業策進會 • 九月十一月 2018 • 進行輔助翻譯系統的維護 • 開發基於爬蟲、全文檢索
Java
TypeScript
Python
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.