CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Content Creator
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 余松庭.
Avatar of 余松庭.
後端工程師組長 @酷必資訊股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
後端工程師,Team Lead。
Trong vòng một tháng
Adonis.js - Deno.js Websocket - Socket.io with Node.js - Laravel Echo Server - HTML5 Server-Sent Events C# - WinForm, .NET JAVA - Android - Swing Python - Djando Frontend  Javascript Vue.js JQuery HTML CSS Service Apache IIS Nginx GCP Databases RDBMS - MySQL, MariaDB, MSSQL No-SQL - Redis, Google firebase API RESTful API Swagger API ExpressJS Authentication using JWT DevOps  Git Lab (CI/CD) Docker, Docker-compose Heroku Travis CI 工作經歷 酷必資訊股份有限公司 後端 R&D Team Lead|至今 ( 最多管
JavaScript
PHP
jQuery
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
私立吳鳳科技大學
資訊管理系
Avatar of 谷柏毅.
Avatar of 谷柏毅.
MIS @StreetVoice 街聲
2017 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
護,期間也有跟中研院合作,單人負責開發Android平板的家庭中心佈告欄系統。在高峰時期同時管理十五個專案,也在管理進度上多了不少經驗。 學歷元智大學 Yuan Ze University 資訊管理系 技能 AWS GCP Windows Server OS X Google Workspace MIS IT support SQL Server Java Python Office 365 Airtable Notion FortiGate Firewall NAS 語言 English — 進階
AWS
GCP
Windows Server
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學 Yuan Ze University
資訊管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.