CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Jules Lu.
Avatar of Jules Lu.
Past
社群企劃 @新肌霓Ingeni_四沐森有限公司
2019 ~ 2024
數位PM、數位行銷、專案管理
Trong vòng một tháng
呂佳穎 Jules Lu 擁有超過四年電商領域經驗,擅長運用創新的內容創作與精準的數據分析,為品牌打造強大的線上影響力並實現業績增長。清大中文系畢,不僅精通文案撰寫,更具備深厚的文化理解與溝通能力,使我能在多樣的市場環境中有效推
Photoshop
Canva
word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立清華大學
中國文學系, 中等教育學程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
App Leader @建漢科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Android工程師、Flutter工程師
Trong vòng một tháng
Flutter
Dart
Android
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台北科技大學
電子工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Project Manager @Perfect Corp.
2021 ~ Hiện tại
Product/Project Manager
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中央大學
企業管理研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Frontend Developer @Morrison Express Corp.
2022 ~ Hiện tại
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
Vue.js
React.js
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
FengChia University
Economics
Avatar of 葉韋麟.
Avatar of 葉韋麟.
前端工程師 @長青
2018 ~ Hiện tại
遊戲程式設計
Trong vòng một tháng
葉韋麟 您好,我叫葉韋麟,首先感謝給我這次面試的機會,大學唸的是靜宜應用數學系,同時雙修資工課程,再程式設計課程得到滿分, 除了熱愛寫程式外我還熱愛健身和棒球...,這提升給我對工作上的專注度與體力。 目前的工作裡,學習到如
Unity3D
ES6
JavaScript
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
靜宜大學
程式設計
Avatar of 塗宗融.
Avatar of 塗宗融.
Past
Android Developer @OpenNet Limited
2021 ~ 2024
smart contract developer
Trong vòng một tháng
塗宗融 Jung Software Developer Smart Contract developer Android developer [email protected] 擁有善於自主學習和熱情擁抱變革與創新的特質,不斷自我精進技術和最新發展。擅長團隊溝通與合作,實現共同目標。在獨立開發和解決問題方面有豐富經驗,能夠靈活應對各種挑戰。除了在工程師領域
Android
Java
Kotlin
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
AppWorks School
Avatar of 陳立維.
Avatar of 陳立維.
Software Application Engineer @Realtek Semiconductor Corp.
2019 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
陳立維 Realtek Semiconductor Corp. - Software Application Engineer 1. Solve over 50 product issues. 2. Take over the implementation of a new application scenario and complete it 3. Cross-team collaboration for the project of new module implementation. 4. Know the basic knowledge of ChatGPT and interest in Neural Networks. 新竹市, 台灣[email protected] https://www.linkedin.com/in/%E7%AB%8B%E7%B6%AD-%E9%99%Bb156/ Work Experience AugustPresent Taipei, Taiwan Software Application Engineer Realtek Semiconductor
Linux
Solving Problem
R & D
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Chiao Tung University
Mechanical Engineering
Avatar of Vish 卓.
Avatar of Vish 卓.
Past
Go Team Lead @群和軟體有限公司
2023 ~ 2024
後端工程師
Trong vòng một tháng
Vish 卓 Go Team Lead 1. 帶領團隊開發高可用性的 Golang 服務 2. 即時了解新技術並導入至專案 3. 制定良好團隊編碼規範與文件標準 4. 從無到有快速開發並驗證市場需求 5. 從單體架構轉型為分布式架構以應對高併發流量 https://www.forevergame.
Golang
Linux
Algorithm/DataStructure
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台灣大學
材料科學與工程學系
Avatar of 謝忠霖.
Avatar of 謝忠霖.
Software Engineer @群暉科技 Synology Inc.
2021 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
全端軟體工程師 謝忠霖 6 年軟體開發經驗,熟悉以下工具及語言 後端語言:PHP、Python、NodeJs、Go 前端語言:jQuery、Vue.js 資料庫:MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Redis 其他工具:Docker、Git 雲端:GCP、AWS 主要工作內容為:網頁開發及優化以協助客戶提升工作效率,滿足客戶的需求 新北市, 台灣 小韭菜
PHP
MySQL
Laravel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中正大學
物理
Avatar of Lambert Chen.
Avatar of Lambert Chen.
SQA Engineer @梵天界科技有限公司
2024 ~ Hiện tại
QA automation engineer / Software development engineer in test
Trong vòng một tháng
Lambert Chen QA Automation Engineer 台灣新北市 I am an experienced Automation QA Engineer with a robust background in both manual and automated testing, API functionality testing, and developing comprehensive testing frameworks. My expertise lies in creating and optimizing test automation frameworks, collaborating with cross-functional teams, and enhancing overall testing efficiency. 工作經歷 SQA Engineer • 梵天界科技有限公司 一月Present ● Wrote functional test cases in TestRail based on product specifications provided by the PM. ● Tested API functionality using Postman to ensure compliance
Python
Linux
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立宜蘭大學National Ilan University
電機工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.