CakeResume 找人才

进阶搜寻
On
4 到 6 年
6 到 10 年
10 到 15 年
15 年以上
國立臺灣大學
Avatar of 陳厚凱.
Avatar of 陳厚凱.
曾任
CIM工程師 @TSMC 台積電
2022 ~ 2023
資深軟體工程師
一個月內
陳厚凱 Sr. Android Developer Taipei City, Taiwan I have dedicated and practical software engineering experience that makes me to be highly organized and efficient in challenging tasks, aggressive and positive attitude that will encourage me to learn new knowledge and skills for solving varied problems. I am a reliable person that have the ability to communicate efficiently and work well with others. Education National Taiwan University Computer Science •National Central University Computer Science •Skill Programming Language Java Kotlin C# Android Skill: Retrofit Coroutine Dagger-Hilt Room JUnit Language Chinese English Japanese Experience Computer-Integrated
Android Development
Coroutine and Flow
MVVM Android Architecture
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
4 到 6 年
國立臺灣大學
Computer Science
Avatar of Ngân Hàng Rèm Cửa.
Avatar of Ngân Hàng Rèm Cửa.
CEO @công ty
2008 ~ 2023
SEO Manager, Content Manager, Digital Marketing Manager
一年內
Ngân Hàng Rèm Cửa Ngân Hàng Rèm Cửa chuyên cung cấp các mẫu rèm cửa đẹp, rèm cửa sổ, rèm gia đình, rèm văn phòng, rèm cuốn, rèm roman, rèm sân khấu hội nghị giá rẻ tại Hà Nội Địa chỉ: 180 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội ĐT :Hotline:Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam https://nganhangrem.com Rèm cầu vồng : https://nganhangrem.com/rem-van-phong/rem-cuon-cau-vong Rèm cuốn : https://nganhangrem.com/rem-van-phong/rem-cuon-cau-vong Rèm cửa
Excel
PowerPoint
就职中
全职 / 对远端工作有兴趣
4 到 6 年
國立臺灣大學
CIT

最轻量、快速的招募方案,数百家企业的选择

搜寻简历,主动联系求职者,提升招募效率。

  • 浏览所有搜寻结果
  • 每日可无限次数开启陌生对话
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的简历
  • 检视使用者信箱 & 电话
免费方案仅能搜寻公开简历。
升级至进阶方案,即可浏览所有搜寻结果(包含数万笔览仅在 CakeResume 平台上公开的简历)。

职场能力评价定义

专业技能
该领域中具备哪些专业能力(例如熟悉 SEO 操作,且会使用相关工具)。
问题解决能力
能洞察、分析问题,并拟定方案有效解决问题。
变通能力
遇到突发事件能冷静应对,并随时调整专案、客户、技术的相对优先序。
沟通能力
有效传达个人想法,且愿意倾听他人意见并给予反馈。
时间管理能力
了解工作项目的优先顺序,有效运用时间,准时完成工作内容。
团队合作能力
具有向心力与团队责任感,愿意倾听他人意见并主动沟通协调。
领导力
专注于团队发展,有效引领团队采取行动,达成共同目标。