CakeResume 找人才

进阶搜寻
On
10 到 15 年
Teacher
Avatar of Jelena Vidovic.
Teacher
一年內
Jelena Vidovic Nastavnik zdravstvene nege Novi Sad, Serbia Uvek sam zamisljala sebe kao učiteljicu i medicinsku sestru i danas mogu da kazem da mi se ispunio san. Moj cilj je da obučavam medicinske sestre prema standardima i sestrinskim procedurama na nivuo naše zemlje. Radno iskustvo Nastavnik Zdravstvene nege Medicinska škola "7.april" AugustPresent Nastavnik zdravstvene nege, obrazovni profil ginekolosko akuserska sestra i medicinska sestra tehnicar. Patronažna sestra • Dom zdravlja Novi Sad OctoberAugust 2016 Patronazna sestra na terenu Kac, Budisava,Kovilj,Sangaj. Obavljala kucne posete porodiljama, edukaciju o nezi i ishrani porodilje i nezi i ishrani novorodjenceta, obrada pupcane rane. Posete i edukacija hroničnim bolesnicima. Nastavnik Zdravstvene nege • Medicinsa škola "7.april" Novi Sad NovemberSeptember 2015 Nastavnik predmeta Akušerstvo sa negom,Ginekologija sa negom,Zdravstvena nega,Interna medicina sa negom,Osnove kliničke medicine,Psihijatrija i neurologija sa negom,Pedijatrija sa negom kod obrazovnih profila medicinska sestra tehnicar, ginekolosko akuserska sestra, stomatoloska sesta tehnicar, pedijatrijska sestra tehnicar. ObrazovanjeVisoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd Specijalista strukovna medicinska sestra-Oblast metodika nastaveVisoka zdravstvena škola strukovnih studija Ćuprija Strukovna medicinska sestra-babicaVisoka zdravstvena škola strukovnih studija Ćuprija Viša ginekološko-akušerska sestra Veštine Timski rad: Predmet koji predajem upucuje kolege na medjusobnu saradnju i koordinaciju u cemu se snalazim dobro. Motivisanost: Motivišu me učenici, obučavanje, uspeh učenika, lični uspeh,... Strani jezici: Engleski-osnovni nivo Fleksibilnost: Prilagodjavam se novonastalim situacijama. Saradnja Sajam obrazovanja "Putokazi" Predstavljanje smera ginekološko-akušerska sestra Sajam obrazovanja " Putokazi " Predstavljanje sekcije Realistički prikaz povreda, oboljenja i stanja. Republička takmičenja: Domaćini takmičenja iz predmeta Zdravstvena nega Hobi Putovanja: Krivi toranj u Pizi Rafting Tarom Kuvanje:
PowerPoint
word
Excel
就职中
全职
10 到 15 年
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
Specijalista strukovna medicinska sestra-Oblast metodika nastave

最轻量、快速的招募方案,数百家企业的选择

搜寻简历,主动联系求职者,提升招募效率。

  • 浏览所有搜寻结果
  • 每日可无限次数开启陌生对话
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的简历
  • 检视使用者信箱 & 电话
免费方案仅能搜寻公开简历。
升级至进阶方案,即可浏览所有搜寻结果(包含数万笔览仅在 CakeResume 平台上公开的简历)。

职场能力评价定义

专业技能
该领域中具备哪些专业能力(例如熟悉 SEO 操作,且会使用相关工具)。
问题解决能力
能洞察、分析问题,并拟定方案有效解决问题。
变通能力
遇到突发事件能冷静应对,并随时调整专案、客户、技术的相对优先序。
沟通能力
有效传达个人想法,且愿意倾听他人意见并给予反馈。
时间管理能力
了解工作项目的优先顺序,有效运用时间,准时完成工作内容。
团队合作能力
具有向心力与团队责任感,愿意倾听他人意见并主动沟通协调。
领导力
专注于团队发展,有效引领团队采取行动,达成共同目标。