CakeResume 找人才

進階搜尋
On
4 到 6 年
6 到 10 年
10 到 15 年
15 年以上
國立臺灣大學
Avatar of 陳厚凱.
Avatar of 陳厚凱.
曾任
CIM工程師 @TSMC 台積電
2022 ~ 2023
資深軟體工程師
一個月內
陳厚凱 Sr. Android Developer Taipei City, Taiwan I have dedicated and practical software engineering experience that makes me to be highly organized and efficient in challenging tasks, aggressive and positive attitude that will encourage me to learn new knowledge and skills for solving varied problems. I am a reliable person that have the ability to communicate efficiently and work well with others. Education National Taiwan University Computer Science •National Central University Computer Science •Skill Programming Language Java Kotlin C# Android Skill: Retrofit Coroutine Dagger-Hilt Room JUnit Language Chinese English Japanese Experience Computer-Integrated
Android Development
Coroutine and Flow
MVVM Android Architecture
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
4 到 6 年
國立臺灣大學
Computer Science
Avatar of Ngân Hàng Rèm Cửa.
Avatar of Ngân Hàng Rèm Cửa.
CEO @công ty
2008 ~ 2023
SEO Manager, Content Manager, Digital Marketing Manager
一年內
Ngân Hàng Rèm Cửa Ngân Hàng Rèm Cửa chuyên cung cấp các mẫu rèm cửa đẹp, rèm cửa sổ, rèm gia đình, rèm văn phòng, rèm cuốn, rèm roman, rèm sân khấu hội nghị giá rẻ tại Hà Nội Địa chỉ: 180 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội ĐT :Hotline:Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam https://nganhangrem.com Rèm cầu vồng : https://nganhangrem.com/rem-van-phong/rem-cuon-cau-vong Rèm cuốn : https://nganhangrem.com/rem-van-phong/rem-cuon-cau-vong Rèm cửa
Excel
PowerPoint
就職中
全職 / 對遠端工作有興趣
4 到 6 年
國立臺灣大學
CIT

最輕量、快速的招募方案,數百家企業的選擇

搜尋履歷,主動聯繫求職者,提升招募效率。

  • 瀏覽所有搜尋結果
  • 每日可無限次數開啟陌生對話
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的履歷
  • 檢視使用者信箱 & 電話
免費方案僅能搜尋公開履歷。
升級至進階方案,即可瀏覽所有搜尋結果(包含數萬筆覽僅在 CakeResume 平台上公開的履歷)。

職場能力評價定義

專業技能
該領域中具備哪些專業能力(例如熟悉 SEO 操作,且會使用相關工具)。
問題解決能力
能洞察、分析問題,並擬定方案有效解決問題。
變通能力
遇到突發事件能冷靜應對,並隨時調整專案、客戶、技術的相對優先序。
溝通能力
有效傳達個人想法,且願意傾聽他人意見並給予反饋。
時間管理能力
了解工作項目的優先順序,有效運用時間,準時完成工作內容。
團隊合作能力
具有向心力與團隊責任感,願意傾聽他人意見並主動溝通協調。
領導力
專注於團隊發展,有效引領團隊採取行動,達成共同目標。