CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Chun-Ming Chu.
Avatar of Chun-Ming Chu.
Past
PHP Developer @Star Fox Information Technology
2021 ~ 2023
JAVA, PHP
Trong vòng một tháng
Roderick Chu [email protected]  Taipei 技能與經驗 Frontend development: HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, jQuery, ActionScript. Backend development: Java, Hibernate, Spring, Struts2, PHP, Laravel, ThinkPHP. Database: MySQL, SQL Server, H2, PostgreSQL. OS: Debian, Ubuntu, CentOS, Windows Server. 工作經歷 Star Fox Information Technology, PHP Developer, Dec 2021 ~ Jan 2023 遊戲開發:使用ThinkPHP架構後台、提供API給商戶或遊戲。 上架產品:為新產品所產生的日誌,撰寫
Java
PHP
Laravel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國防醫學院
解剖所
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Backend Developer (PHP/Codeigniter) @Công ty TNHH HECWIN
2021 ~ 2022
PHP Backend Developer
Trong vòng một tháng
Nguyễn Duy Kiên Fresher PHP Tp.Ho Chi Minh , Vietnam Là sinh viên mới ra trường với chưa tới 1 năm lập trình backend, tôi tự đánh giá bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi là người ham học hỏi và sẵn sàng học thêm kiến thức mới, và tôi tin rằng mình có thể tiếp thu và hòa nhập với môi trường làm việc nhanh chóng. 11/11/[email protected] facebook.com/profile.php?id=Kinh nghiệm làm việc Backend Developer (PHP/Codeigniter) • Công ty TNHH
Back-End Web Development
PHP CodeIgniter
jQuery
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa học Máy tính
Avatar of the user.
PHP後端工程師
Trong vòng một tháng
Word
Excel
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
朝陽科技大學 Chaoyang University of Technology
企業管理
Avatar of 許炘幃.
Avatar of 許炘幃.
後端工程師 @敦謙國際智能科技股份有限公司
2022 ~ 2023
PHP Laravel web developer
Trong vòng một tháng
許炘幃(DALE) 財務體系出身,透過三個月自學PHP及Laravel框架,成功轉職後端工程師,平時喜愛研究如何使用工具有效簡化工作,期許能夠將會計專業結合開發領域解決問題 城市:台灣台中 郵件:@nkust.edu.tw GITHUB: https://github.com/dale0502 NOTION筆記: NOTION學習筆記 技
html + css + javascript
MySQL
PHP
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立高雄應用科技大學
會計系
Avatar of 張修瑋.
Avatar of 張修瑋.
Past
系統工程師 @榮芳興業有限公司
2020 ~ 2022
PHP Laravel web developer
Trong vòng một tháng
有負責過相關的項目。 Tapei,TW Backend Developer / Software Engineer Email : [email protected] Tel:Front End Skills Front-end HTML5 CSS3 RWD Boostrap Javascript Vanilla JS(ES6) jQuery Restful API AJAX others git npm gulp & Webpack Back End Skills Back-end PHP Laravel Server Apache Nginx Linux Zabbix Docker others MySQL PostgreSQL Jenkins Grafana RabbitMQ 工作經歷 榮芳興業有限公司 • 系統工程師Apr ~ 2022 Oct) 摩托評論系統 : 帶領另外兩位工程師實
+javascript
+php
+Restful API
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立聯合大學
電子工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
後端工程師 @VoiceTube_紅點子科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
PHP
Laravel
MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
成功大學
電腦通訊
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Full Stack Engineer @Boxful 香港商便利存有限公司
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
PHP
MySQL
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Yunlin University of Science and Technology
Computer Science and Information Engineering
Avatar of 呂志輝.
Avatar of 呂志輝.
高級電源驗證測試工程師 @Advantech 研華科技
2023 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
as well as exchange test methods and technologies, and use programming language to assist in the writing of automated tests Verified with test. 技能 Experience User testing Web usability Notebook Power Q uality Server development Product Competitor analysis Business research Programming Skill C# C++ Html PHP Javascript API MySQL Python React UI/UX OrCAD Allegro Power BI Summary Hello, my name is Lyu Jhih-Huei. I graduated from the National Taipei University of Technology ,Department of Electrical Engineering.I have a relatively introverted personality. No matter when I was studying or
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台北科技大學 NTUT
電機工程系
Avatar of Ran.
Avatar of Ran.
Web Developer @媽咪愛 MamiLove
2022 ~ Hiện tại
Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
站、後臺系統、SaaS 系統、會員多元功能平台...等, 相關實際案例請參照下方的專案作品。 技術應用標籤 環境:LNMP (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB, PHP) 後端:Laravel 5 ~ Master 前端:Bootstrap + jQuery + Webpack (Laravel Mix) 套件管理:Composer, npm / Yarn 快取資料庫:Redis 伺服器相關:Linode, AWS S3, Cloudflare, CloudFront API 開發:RESTful API, Webhook, OAuth 2, Postman, Stoplight API
Linux
CentOS
Nginx
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tamkang University (TKU)
資訊工程學系
Avatar of 谷啟祥.
Avatar of 谷啟祥.
後端工程師 @PChome 拍付國際資訊股份有限公司 (Pi 拍錢包)
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
經驗。 Backend Developer phone:e-mail: [email protected] 學經歷 PChome 拍付國際資訊股份有限公司 (Pi 拍錢包),軟體工程師 Dec 2021~ now laravel、vue 、 Phalcon 開發經驗 【Pi錢包】 PHP(Laravel) + Oracle • 正掃(QRCode)掃描及反掃(Barcode)付款與廠商串接實作 • Oauth 功能維護與新增 • 交易收款方餘額優化 • 交易流程維護 【國際連】PHP(Phalcon
JavaScript
CSS
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北科技大學
精密機電組

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.