CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Bonbon Liao.
Avatar of Bonbon Liao.
Digital Marketing @公司暫不公開
2021 ~ Hiện tại
網站企劃
Trong vòng một tháng
研究所, 2009 ~ 2012 主修感性工學學程,探討人機關係,在醫學與設計兩大領域中訓練邏輯能力與跨領域的彈性,於畢業當年考取多益800分。 台北醫學大學, 理學士(BS), 醫學檢驗暨生物技術學系, 2004 ~ 2008 包含5個月的台北醫大附設醫院檢驗科實習,培養謹慎
photoshop
illustrator
Google Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
工業設計學系
Avatar of 彭詩倪.
實習生
Hơn một năm
並告知最新資訊。 遊學經歷 美國舊金山(2016/07//08 /06) 使用英文和當地人做溝通,加強口語能力。 體驗美國民族大鎔爐的文化。 讓自己突破舒適圈,在不熟悉的環境下生活。 技能 800分 證照 Google Adwords 金融市場常識與職業道德 學業成績平均 80分
Word
Excel
Bật trạng thái tìm việc
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
東吳大學
國際經營與貿易學系
Avatar of 蔡雨珊 YuShan Tsai.
Avatar of 蔡雨珊 YuShan Tsai.
Associate Sales Manager @Atelli
2021 ~ Hiện tại
Account Executive/Account Manager/Brand Development Manager
Trong vòng một tháng
沖銷 公開演講 經濟部桃園商圈線下說明會 線上招商會 Stand Up comedy 影音製作 Podcaster邀請與合作關係建立 腳本發想、撰寫企劃訪綱 媒體影音製作及後製 社群經營(Youtube & IG) 語言能力 中文(母語精通) 英文(TOEIC:810) 學歷 輔大經濟系學士國際企業管理學程國際學
多益800
Event Planning
Order Administration
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
經濟學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
ESG管理師 @住華科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng hai tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
北海道札幌大學
異文化交流與溝通, 一年期交換學生
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
共同創辦人 @歐采文旅有限公司(Sansse Europa GmbH)
2019 ~ 2022
企業轉型與數位科技應用顧問
Trong vòng ba tháng
Excel
PowerPoint
Microsoft Office
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
INSEEC Business School
供應鏈管理 Master of Supply Chain and Purchasing Management
Avatar of 柯念辰.
Avatar of 柯念辰.
旅遊服務中心站員 @台北市旅遊服務中心
2019 ~ 2020
前端工程師/網頁工程師
Trong vòng sáu tháng
開發及美工軟體 HTML&CSS Javascript jQuery RWD響應式網站 Tailwind Node.js MYSQL illustrator 數位行銷 Google Analytics證照 基礎數位行銷證照 文書軟體 Word Excel Powerpoint 外文 英文 : 800 韓文 : 韓語檢定6級(高級) 日文 : 略懂 影片剪輯軟體 Adobe premiere pro 網頁作品 韓國電影院 應用技術 : HTML、CSS、JAVASCRIPT、RWD、jQuery UI 電影簡介預
word
photoshop
excel
Đang học tập
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立政治大學
韓文
Avatar of the user.
Avatar of the user.
攝影行銷美編 @得福有限公司
2019 ~ 2021
社群行銷員
Trong vòng một năm
Word
TOEIC
國際行銷初階人才認證
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北商業大學
企業管理系
Avatar of Elena Hu.
Trong vòng một năm
寫思維及能力。  New Taipei City , TW  [email protected] 專業技能 程式設計 Java Ajax RESTful SpringMVC, SpringBoot Hibernate JavaScript 資料庫設計 MSSQL MySQL Oracle 語言能力 英文 - 雅思6.5/ 多益800 日文 - N1 工作經歷 Java工程師 經貿聯網股份有限公司 AugCurrent Taipei, Taiwan JAVA Spring 框架後端工程師, 運用 Spring 框架結合 Hibernate與資料庫串接
Java
Spring Framework
JavaScript
2-4 năm
東京亞細亞大學
交換學生
Avatar of 方欣渝.
Avatar of 方欣渝.
工讀生 @花蓮縣文化局表演藝術科
2020 ~ 2020
行銷/產品/廣告/社群/數位行銷實習生
Trong vòng hai tháng
野心。 學歷 國立中興大學行銷學系 Sept技能 軟體應用 Word Power point Excel Illustrator(學習中) Google 課程 Google數位行銷 Google Ads(學習中) 語言 中文:精通 英文: 800分 活動經驗/社團 FebApr 2021 總召 第十屆全國大專院校商管盃排球錦標賽 對排球的熱情促使我在大三時擔任商管盃
Word
TOEIC
powerpoint
Đang học tập
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中興大學
行銷學
Avatar of 劉襄.
Trong vòng sáu tháng
友發現我的個性蠻像柯南裡的灰原 哀 是個霸氣又傲嬌的女生,但常常被說很愛笑啦 我喜歡寫字,擅長在網路上與人社交 多益800分,未來想從事翻譯或校對編輯工作 A million dreams keep me awake, I believe I can rewrite the stars. 來自於大娛樂家這部電影對我的啟發, 我一
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學
應用英語

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.