CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立成功大學
Avatar of 黃振訓.
Avatar of 黃振訓.
資深後端工程師 @愛生育生物科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
資深後端工程師
Trong vòng sáu tháng
時僅需打開 APP 掃描票券Qrcode 便可入場。於 2018 年 11 月至今已經省下 252,585張紙本票券。 運算電腦預約平台 提供 7 大實驗室運行大數據和 AI 分析,此運行平台能夠根據使用者預約時申請所需之硬體資源,系統透過Docker 技術快速的提供使用者所需的運
PHP
Laravel
Node.js
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學
材料科學及工程學系
Avatar of 王廷軒.
Avatar of 王廷軒.
Past
副研究員 @財團法人台灣綜合研究院研究四所
2021 ~ 2021
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
GIS數據編修、應用與分析 5.Dashboard開發設計 (Microsoft Power BI) (二)業務推動、活動策劃 1.專案業務推動、協調與溝通 2.規劃專題演講 (大數據分析、學術倫理等) 3.規劃教育訓練 (SAS、Python、視覺化設計等) (三)專案名稱 醫學統計類: 健保資料庫應用維持計畫 校務研
數據分析與視覺化
系統設計
資料庫程式設計
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學
資源工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.