CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Project Manager/ Sales @可成科技有限股份公司
2023 ~ 2023
Business Development, Product Manager, Project Management, Business Operations, Process Design
Trong vòng một tháng
Project Management
Business Development
Communication
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
長庚大學
醫務管理 (Health Care Management)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Project Manager @芙亞國際股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
PM/產品經理
Trong vòng một tháng
團隊合作溝通
專案管理
JIRA
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
私立健行科技大學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
專案管理 @公司名暫不公開
2022 ~ 2023
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Google Drive
Reputation Credits1
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
日本關西大學
日本語別科
Avatar of 黃俊傑.
Avatar of 黃俊傑.
專案經理 @捷鵬國際股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
產品經理、專案經理、商業分析、資料分析
Trong vòng một tháng
有限公司, 專案經理, Mar 2021 ~ Oct 2023 主要負責: 1.領導和管理不同規模的系統開發專案,團隊規模5-10人 (1)投信資產管理系統專案經理(合約金額占公司營收18%) (2)人壽投資管理系統專案經理 (3) 銀行基金會計系統專案經理 2.與客戶溝通專案需
高級證券商業務員
投信投顧業務人員
toeic700+
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
實踐大學(Shih Chien University)
財務金融
Avatar of Lucas Lu.
Avatar of Lucas Lu.
Project Manager @FETC International Co., Ltd.
2020 ~ Hiện tại
Senior Product Manager
Trong vòng một tháng
盧冠宏 Lucas 具有商業思維的 PM Aalto University EMBA,GPA 3.85/[email protected] Work ExperiencePresent Project Manager, FETC International Co., Ltd. • Product - 規劃產品,將現有停車場管理系統改版, 並結合維運服務及 CBA 試算後,將營收模式從 買斷式 轉變為 SaaS 訂閱服務。 - 整合現有停車場管理系統,新增帳號權限功能
E-commerce
Product Manager
Scrum
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Aalto University Executive Education
Executive MBA
Avatar of 汪祝婷.
Avatar of 汪祝婷.
Past
專案經理 @台灣雨花石雲科技有限公司
2022 ~ 2023
Business Development, Product Manager, Project Management, Business Operations, Process Design
Trong vòng một tháng
汪祝婷 Tina Project Manager Taipei City, [email protected] 每季他評綜合結果皆「零負評」 曾獲客戶特別讚許「做事細心」 曾獲同事致謝「你是我去年最重要的貴人」 曾任科技部計畫助理,獲教授邀請留任 同時負責多項專案,也能展現優異成果 工作經歷 CRM專案經理 • Celnet_台灣雨花
專案管理及執行
專案溝通╱整合管理
專案成員、客戶溝通協調
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中興大學
科技管理研究所
Avatar of YU-TING HUNG.
Avatar of YU-TING HUNG.
Past
專案管理/行銷企劃/數位媒體投放 @Freelancer
2022 ~ 2023
品牌專案企劃、網路行銷企劃、數位行銷企劃
Trong vòng một tháng
我面對工作、生活上的態度 在過去B2B2C 電商、自由接案經驗中,一步步 找到並看見自己的價值 社群企劃 Social Media Manager 產品行銷 Product Marketing 專案經理 Project Manager 數位媒體投放 Digital Advertising 工作經歷 Work experience OctAug 2023 專案管理/行銷企劃/ 數位媒體投放 • 自由接案 協助業主嘖嘖募資
Word
Excel
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
亞洲大學
Department of Visual Communication Design, Department of Business Administration
Avatar of Sunny_王澤允.
Avatar of Sunny_王澤允.
Past
專案經理實習生 @新加坡商技流創新有限公司台灣分公司(GRL)
2022 ~ 2022
FAE工程師、Project Manager
Trong vòng một tháng
活潑外向的個性及人際溝通協調的能力,對於我來說學生時期不應只侷限在課業上的學習,社會經驗的培養也相當重要。 專案經理實習 | 執行整合能力及時間的控管 義美食品打工 | 培養解決問題的能力及產品的推廣 工作經歷 專案經理實習生
php
MySQL
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北護理健康大學
Information Management
Avatar of 林宸鴻.
Avatar of 林宸鴻.
專案經理 @麥菲爾股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
商業開發、業務
Trong vòng một tháng
林宸鴻 群眾集資平台專案經理/外語領隊導遊/旅遊銷售業務/餐飲服務專員 [email protected]/我曾在觀光產業服務三年 負責外語領隊、旅遊銷售的工作 疫情之後開始往行銷領域發展 包含口碑行銷、KOL團購業務 目前在MYFEEL群眾集資平台擔任
word
excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
世新大學
觀光學系旅遊暨休閒事業管理
Avatar of 陳宏哲.
Avatar of 陳宏哲.
Past
專案經理 @fable 寓意科技
2023 ~ 2023
PM專案管理/產品經理/行銷企劃
Trong vòng một tháng
零售業產品經理 負責通路設備整合開發專案、品牌經營及商品開發 Tainan City, Taiwan [email protected] 工作經歷 Work Experience 3月月 2023 專案經理 fable 寓意科技股份有限公司 專案管理 與客戶進行需求訪談、撰寫RFP並與工程團隊進行時程、 開發進度追蹤、列出WBS
Microsoft Office
Adobe Illustrator
Figma + Canva
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中興大學 (National Chung Hsin University, NCHU)
行銷管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.