CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of zulfi ramadhan.
Avatar of zulfi ramadhan.
Designer @wimalaa_design
2016 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
— Zulfi ramadhan I am a freelancer who masters design applications. Portofolio Pengalaman Kerja JanuariPresent wimalaa_design Art Worker PendidikanAMIK DIAN CIPTA CENDIKIA BANDAR LAMPUNG MANAJEMEN INFORMATIKA Skil PowerPoint Google Drive Canva Word Adobe Illustrator Corel Draw Infinite Design After Effects FILMORA EDITING VIDEO Filmora Bahasa English — Dasar
PowerPoint
Google Drive
Canva
Sẵn sàng phỏng vấn
Part-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA BANDAR LAMPUNG
MANAJEMEN INFORMATIKA
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
時刻表 ) 臉書聊天機器人 (Chatbot) PHP MySQL CRUD 建立通訊錄 建立購物車系統 建立後台資料庫管理 爬蟲 ( Line 貼圖 / 全台門牌地址 ) Design / UI Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe XD Sketch Zeplin 工作經歷 課程講師, 資策會, May 2020 ~ May 2023 ● 在台北資策會/資展國際擔任講師,主要講課內容為前端相關
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of the user.
Avatar of the user.
PM @群環科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
國際採購、產品企劃、PM、國外業務
Trong vòng một tháng
HTML / CSS / RWD
MSSQL
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
網頁前端設計師 @台北數位廣告股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師
Trong vòng một tháng
photoshop
illustrator
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
元智大學 Yuan Ze University
資訊傳播
Avatar of 張祐禎.
Avatar of 張祐禎.
Past
平面設計師 @個人接案 freelancer
2021 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師
Trong vòng một tháng
繪製 Mockup 繪製 Icon 設計 Grid System 設計電腦、平板及手機頁面 Web Skills jQuery Bootstrap 開發 Sass/SCSS 管理 HTML5、CSS3 Git 、GitHub Pages 版本控管與部署 Google Analytics 平面設計 Illustrator Adobe Photoshop Adobe Lightroom 3D視覺 Cinema 4D Octane 渲染 Adobe After Effects YuZhen Works 個人作品集網站 網站風格以簡潔、流暢為訴求,並使用 Figma 進行畫面設計 使用 jQuery
HTML5
SASS/SCSS
jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台中科技大學
商業設計系
Avatar of ELISABETH YOLANDA CHRISTIN.
Web Developer
Trong vòng một tháng
June Internal Faculty Student Creativity Program Faculty of Engineering, Darma Cendika Catholic University 001/PKM.O1/D.01/XI/2020 Made 2021, November Workshop & Sharing Session "The Future Of Data Technology" Informatics science, UKDC Made 2020, November Measuring UX on Web Design Faculty of Engineering, Darma Cendika Catholic University Made 2022, Oct PUBG Data Analysis With Data Science Made 2021, November Skills Skills Data Analyst Mobile Programming Web Development Softrware & Programming Skills HTML CSS Java Script SQL Query Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Power Pint Adobe Illustrator Adobe Photoshop Language Indonesian (Native) English (Basic)
RESEARCH
Mobile Programming
Microsoft Access
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
informatics science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
品牌策略 @名象品牌形象策略股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
[email protected]行銷工具
Facebook
Instagram
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立交通大學
外國語文學系
Avatar of Đoàn Hồng Huệ.
Avatar of Đoàn Hồng Huệ.
Editor @Freelancer
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Editor • Freelancer ThángHiện tại Làm sáng tạo nội dung liên quan đến media Học vấn Năm:Trường: Cao đẳng Công Thương TP.HCM Ngành: Công nghệ thông tin Bằng: Cử nhân công nghệ th ông tin Năm:Trường: Trung cấp nông nghiệp TP.HCM Ngành: Bảo vệ thực vật Bằng: Bảo vệ thực vật Design Tools Adobe Premiere Pro Adobe Illustrator Adobe After Effects Adobe Photoshop Kỹ năng Adobe Premiere Pro Illustrator Adobe After Effects Photoshop Word Phần mềm máy tính Các phần cứng cơ bản Ngoại ngữ English — Đọc hiểu, giao tiếp cơ bản và chuyên ngành
Adobe Premiere Pro
Illustrator
Adobe After Effects
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Trường trung cấp nông nghiệp Tp.HCM
Bảo vệ thực vật
Avatar of 林峻賢.
Avatar of 林峻賢.
電子商務 @全國電子
2020 ~ 2020
企劃、行銷、社群相關實習生
Trong vòng một tháng
會學習擔任播報工作動機 , 而這些經驗相信能勝任這次實習工作,希望這並不只是一份實習,而是有機會成為正式員工。 Skills • Adobe IllustratorAdobe Photoshop • Autodesk 3DMAX • Unreal Engine 4 • Microsoft Word • Microsoft PowerPoint 電競人才培訓營隊 成果發表會 25日12月 2022 在這次成果發表會上,我擔任賽評工作以及學
photoshop
illustrator
word
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Tatung University (TTU) 大同大學
事業經營系
Avatar of Y.C. Chou.
Avatar of Y.C. Chou.
Past
平面設計∕美編人員 @Freelance Graphic Designer
2022 ~ Hiện tại
平面設計/視覺設計
Trong vòng một tháng
瀏覽達到最佳效果)。 前往查看 學歷嶺東高級中學 Ling Tung High School 多媒體設計科嶺東科技大學 Ling Tung University 視覺傳達設計系 擅長工具 Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe After Effects Microsoft Windows Word PowerPoint Paint Tool SAI 技能 設計印刷基本知識 設計表現能力 影像設計處理 電腦編排設計 電腦繪圖軟體
Photoshop
Illustrator
InDesign
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
嶺東科技大學 Ling Tung University
視覺傳達設計系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.