CakeResume 找人才

进阶搜寻
On
Avatar of zulfi ramadhan.
Avatar of zulfi ramadhan.
Designer @wimalaa_design
2016 ~ 现在
一個月內
— Zulfi ramadhan I am a freelancer who masters design applications. Portofolio Pengalaman Kerja JanuariPresent wimalaa_design Art Worker PendidikanAMIK DIAN CIPTA CENDIKIA BANDAR LAMPUNG MANAJEMEN INFORMATIKA Skil PowerPoint Google Drive Canva Word Adobe Illustrator Corel Draw Infinite Design After Effects FILMORA EDITING VIDEO Filmora Bahasa English — Dasar
PowerPoint
Google Drive
Canva
正在积极求职中
兼职 / 我只想远端工作
4 到 6 年
AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA BANDAR LAMPUNG
MANAJEMEN INFORMATIKA
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
曾任
資策會 @課程講師
2020 ~ 现在
前端工程師
一個月內
時刻表 ) 臉書聊天機器人 (Chatbot) PHP MySQL CRUD 建立通訊錄 建立購物車系統 建立後台資料庫管理 爬蟲 ( Line 貼圖 / 全台門牌地址 ) Design / UI Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe XD Sketch Zeplin 工作經歷 課程講師, 資策會, May 2020 ~ May 2023 ● 在台北資策會/資展國際擔任講師,主要講課內容為前端相關
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
元智大學
財務金融
Avatar of the user.
Avatar of the user.
PM @群環科技股份有限公司
2020 ~ 现在
國際採購、產品企劃、PM、國外業務
一個月內
HTML / CSS / RWD
MSSQL
Excel
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
淡江大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
網頁前端設計師 @台北數位廣告股份有限公司
2019 ~ 现在
UI/UX 設計師
一個月內
photoshop
illustrator
Sketch
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
元智大學 Yuan Ze University
資訊傳播
Avatar of 江浩正 Ryan Chiang.
Avatar of 江浩正 Ryan Chiang.
曾任
數位行銷專員 @敦煌書局股份有限公司
2020 ~ 2022
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
一個月內
技能且樂於分享。 熱愛嘗試新事物,重視工作與生活的平衡。 Taichung, Taiwan Email: [email protected] Personal Website: https://www.ryanchiang.fun/ 技能 UX / UI Design Figma Adobe XD Sketch Zeplin Adobe Illustrator Adobe Photoshop Notion Trello Front-End Html CSS Javascript jQuery Bootstrap / Tailwind Github Marketing Google Analytics / Google Analytics 4 LINE Official Account Google Ads Facebook Ads Dcard Ads LINE Ads Platform Google Data Studio 工作經歷 七月十一
Figma
Sketch
Adobe Illustrator
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
國立中興大學
食品暨應用生物科技
Avatar of 張祐禎.
Avatar of 張祐禎.
曾任
平面設計師 @個人接案 freelancer
2021 ~ 现在
UI/UX 設計師
一個月內
繪製 Mockup 繪製 Icon 設計 Grid System 設計電腦、平板及手機頁面 Web Skills jQuery Bootstrap 開發 Sass/SCSS 管理 HTML5、CSS3 Git 、GitHub Pages 版本控管與部署 Google Analytics 平面設計 Illustrator Adobe Photoshop Adobe Lightroom 3D視覺 Cinema 4D Octane 渲染 Adobe After Effects YuZhen Works 個人作品集網站 網站風格以簡潔、流暢為訴求,並使用 Figma 進行畫面設計 使用 jQuery
HTML5
SASS/SCSS
jQuery
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
國立台中科技大學
商業設計系
Avatar of ELISABETH YOLANDA CHRISTIN.
Web Developer
一個月內
June Internal Faculty Student Creativity Program Faculty of Engineering, Darma Cendika Catholic University 001/PKM.O1/D.01/XI/2020 Made 2021, November Workshop & Sharing Session "The Future Of Data Technology" Informatics science, UKDC Made 2020, November Measuring UX on Web Design Faculty of Engineering, Darma Cendika Catholic University Made 2022, Oct PUBG Data Analysis With Data Science Made 2021, November Skills Skills Data Analyst Mobile Programming Web Development Softrware & Programming Skills HTML CSS Java Script SQL Query Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Power Pint Adobe Illustrator Adobe Photoshop Language Indonesian (Native) English (Basic)
RESEARCH
Mobile Programming
Microsoft Access
就学中
正在积极求职中
Intern / 暂不考虑远端工作
Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
informatics science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
品牌策略 @名象品牌形象策略股份有限公司
2021 ~ 现在
一個月內
[email protected]行銷工具
Facebook
Instagram
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
4 到 6 年
國立交通大學
外國語文學系
Avatar of Đoàn Hồng Huệ.
Avatar of Đoàn Hồng Huệ.
Editor @Freelancer
2020 ~ 现在
一個月內
Editor • Freelancer ThángHiện tại Làm sáng tạo nội dung liên quan đến media Học vấn Năm:Trường: Cao đẳng Công Thương TP.HCM Ngành: Công nghệ thông tin Bằng: Cử nhân công nghệ th ông tin Năm:Trường: Trung cấp nông nghiệp TP.HCM Ngành: Bảo vệ thực vật Bằng: Bảo vệ thực vật Design Tools Adobe Premiere Pro Adobe Illustrator Adobe After Effects Adobe Photoshop Kỹ năng Adobe Premiere Pro Illustrator Adobe After Effects Photoshop Word Phần mềm máy tính Các phần cứng cơ bản Ngoại ngữ English — Đọc hiểu, giao tiếp cơ bản và chuyên ngành
Adobe Premiere Pro
Illustrator
Adobe After Effects
正在积极求职中
全职 / 暂不考虑远端工作
1 到 2 年
Trường trung cấp nông nghiệp Tp.HCM
Bảo vệ thực vật
Avatar of 林峻賢.
Avatar of 林峻賢.
電子商務 @全國電子
2020 ~ 2020
企劃、行銷、社群相關實習生
一個月內
會學習擔任播報工作動機 , 而這些經驗相信能勝任這次實習工作,希望這並不只是一份實習,而是有機會成為正式員工。 Skills • Adobe IllustratorAdobe Photoshop • Autodesk 3DMAX • Unreal Engine 4 • Microsoft Word • Microsoft PowerPoint 電競人才培訓營隊 成果發表會 25日12月 2022 在這次成果發表會上,我擔任賽評工作以及學
photoshop
illustrator
word
就学中
正在积极求职中
Intern / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
Tatung University (TTU) 大同大學
事業經營系

最轻量、快速的招募方案,数百家企业的选择

搜寻简历,主动联系求职者,提升招募效率。

  • 浏览所有搜寻结果
  • 每日可无限次数开启陌生对话
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的简历
  • 检视使用者信箱 & 电话
免费方案仅能搜寻公开简历。
升级至进阶方案,即可浏览所有搜寻结果(包含数万笔览仅在 CakeResume 平台上公开的简历)。