CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Đoàn Hồng Huệ.
Avatar of Đoàn Hồng Huệ.
Editor @Freelancer
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Editor • Freelancer ThángHiện tại Làm sáng tạo nội dung liên quan đến media Học vấn Năm:Trường: Cao đẳng Công Thương TP.HCM Ngành: Công nghệ thông tin Bằng: Cử nhân công nghệ th ông tin Năm:Trường: Trung cấp nông nghiệp TP.HCM Ngành: Bảo vệ thực vật Bằng: Bảo vệ thực vật Design Tools Adobe Premiere Pro Adobe Illustrator Adobe After Effects Adobe Photoshop Kỹ năng Adobe Premiere Pro Illustrator Adobe After Effects Photoshop Word Phần mềm máy tính Các phần cứng cơ bản Ngoại ngữ English — Đọc hiểu, giao tiếp cơ bản và chuyên ngành
Adobe Premiere Pro
Illustrator
Adobe After Effects
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Trường trung cấp nông nghiệp Tp.HCM
Bảo vệ thực vật
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Digital lead @MetA-BEI
2022 ~ Hiện tại
Digital lead
Trong vòng một tháng
Premiere Pro
After Effects
Photoshop
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
Tatung University (TTU) 大同大學
電機工程
Avatar of Vicky Hsu.
Avatar of Vicky Hsu.
Account Manager @dentsuMB (電通邁格瑞博恩股份有限公司)
2022 ~ Hiện tại
行銷企劃人員
Trong vòng một tháng
Taiwan 教育程度 國立中央大學 企業管理學系學士(2011~2015) 日本中央大學 商學部 交換學生語言 Chinese- Native English- Fluent (TOEIC 900) Japanese- Fluent (JLPT N2) 專業能力 Adobe premiere pro Google Ads, Surveycake MS office (excel, powerpoint, word) 工作經歷 電通邁格瑞博恩股份有限公司 (台灣電通mb),2022 年 4 月 - 迄今 營業經理(Account Manager) 客戶:Watsons Taiwan, Nintendo
PowerPoint
專案管理
Google Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Chuo University
International Studies
Avatar of the user.
Avatar of the user.
視覺設計師 @日商三澧企業股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
視覺設計/平面設計/美術編輯
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
Premiere Pro
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北商業大學
數位多媒體設計系
Avatar of Yasroful Afwan.
Avatar of Yasroful Afwan.
Internship Graphic Designer & Video Editor @Penerbitan polibatampress
2021 ~ 2022
Design Freelancer
Trong vòng một tháng
Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Polibatam Saat menjadi anggota, saya melakukan tugas dokumentasi foto dan video saat acara Asosiasi sedang berlangsung. Saya juga mengedit hasil dokumentasi. JanuaryDecember 2019 Humas dan Media IMMPB (Ikatan Mahasiswa Muslim Politeknik Batam) Ketika saya menjadi anggota, saya melakukan tugas dokumentasi foto dan video saat acara Organisasi sedang berlangsung. Tidak hanya itu, saya juga mengedit konten media sosial. PendidikanPoliteknik Negeri Batam Multimedia and Networking EngineeringSMAN 1 BUKIT SUNDI IPS Skill Desain Grafis Microsoft Word Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro adobe after effects Adobe InDesign Blender Adobe Animate Bahasa Indonesian — Bahasa Ibu
Desain Grafis
Microsoft Word
Adobe Illustrator
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Politeknik Negeri Batam
Multimedia and Networking Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
學員 @工業技術研究院 (工研院,ITRI)
2022 ~ Hiện tại
產品設計師/工業設計師
Trong vòng một tháng
Product Design
Adobe Premiere Pro
adobe after effects
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
實踐大學
工業產品設計
Avatar of 沈沛玟.
Avatar of 沈沛玟.
Past
中士 @國防部心理作戰大隊
2016 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
習印刷、設計、攝影、出版資展國際 前端工程師就業養成班 技能 前端 React HTML CSS SASS JavaScript Bootstrap JQuery RWD 響應式網頁 後端 Node.js MySQL 設計 Illustrator Photoshop Adobe XD InDesign Figma Paint Tool SAI clip studio paint 其他 Git Premiere Pro After Effects Media Encoder Audition 作品 期末專題 SEIZEE論壇頁面 除了發音類似「惜食」,也希望取用「seize」的意思,表達
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣藝術大學 National Taiwan University of Arts
圖文傳播
Avatar of 林晏竹.
Avatar of 林晏竹.
Past
論文研究學習型兼任助理 @國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University
2020 ~ 2022
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
營透過媒體知識學習及互動遊戲帶領花蓮縣化仁國中學童落實媒體素養教育。 - 設計話劇活動激發學童反思媒體中的刻板印象。 語文能力 中文 英文 ( TOEIC 665) 文書處理 MS Office Adobe Acrobat 原型製作 Axure RP 程式設計 Python R Chatbot建構 Django Azure QnA Maker Heroku 多媒體設計 Adobe Premiere Adobe Photoshop
word
powerpoint
excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University
大眾傳播Mass Communication
Avatar of Faza Muhammad.
Avatar of Faza Muhammad.
Past
Store Specialist @Goldstar Express Taiwan
2022 ~ 2022
English related jobs , Administration/ Coordinator, Secretary, Receptionist , International sales 行政專員,總機接待人員,秘書,國外業務
Trong vòng một tháng
activities including purchasing orders for goods to be sold, inputting goods into the system, managing good circulation, planning good sales strategies, and performing services for customers such as cargo transactions, remittance transactions, and goods transactions. Marketing Assistant • Dapoer Formosa OctoberMay 2022 Planning a sales strategy, as a content creator, promoting products by creating videos. Conduct live broadcasts via social media. Education 國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology Master of Business Administration - GPA 4.08 out ofShipbuilding Institute of Polytechnic Surabaya Bachelor of Business Management - GPA 3.
word
english
powerpoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
Avatar of 李任祐.
Avatar of 李任祐.
採訪編輯 @摩托車雜誌社
2021 ~ Hiện tại
網路行銷
Trong vòng một tháng
李任祐 數位社群行銷專員 Taipei City, Taiwan 嗨!我是李任祐,目前於機車雜誌擔任採訪編輯一職,主要工作內容為採訪機車相關新聞、拍攝 及撰寫試車報導、企劃雜誌單元內容、執行廣編企劃,除了每月達成規定稿件數量,更曾達成單月173%稿件完成率,過去曾
word
photoshop
excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
文藻外語大學
傳播藝術

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.