CakeResume 找人才

进阶搜寻
On
Avatar of Đoàn Hồng Huệ.
Avatar of Đoàn Hồng Huệ.
Editor @Freelancer
2020 ~ 现在
一個月內
Editor • Freelancer ThángHiện tại Làm sáng tạo nội dung liên quan đến media Học vấn Năm:Trường: Cao đẳng Công Thương TP.HCM Ngành: Công nghệ thông tin Bằng: Cử nhân công nghệ th ông tin Năm:Trường: Trung cấp nông nghiệp TP.HCM Ngành: Bảo vệ thực vật Bằng: Bảo vệ thực vật Design Tools Adobe Premiere Pro Adobe Illustrator Adobe After Effects Adobe Photoshop Kỹ năng Adobe Premiere Pro Illustrator Adobe After Effects Photoshop Word Phần mềm máy tính Các phần cứng cơ bản Ngoại ngữ English — Đọc hiểu, giao tiếp cơ bản và chuyên ngành
Adobe Premiere Pro
Illustrator
Adobe After Effects
正在积极求职中
全职 / 暂不考虑远端工作
1 到 2 年
Trường trung cấp nông nghiệp Tp.HCM
Bảo vệ thực vật
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Digital lead @MetA-BEI
2022 ~ 现在
Digital lead
一個月內
Premiere Pro
After Effects
Photoshop
正在积极求职中
全职 / 我只想远端工作
2 到 4 年
Tatung University (TTU) 大同大學
電機工程
Avatar of Vicky Hsu.
Avatar of Vicky Hsu.
Account Manager @dentsuMB (電通邁格瑞博恩股份有限公司)
2022 ~ 现在
行銷企劃人員
一個月內
Taiwan 教育程度 國立中央大學 企業管理學系學士(2011~2015) 日本中央大學 商學部 交換學生語言 Chinese- Native English- Fluent (TOEIC 900) Japanese- Fluent (JLPT N2) 專業能力 Adobe premiere pro Google Ads, Surveycake MS office (excel, powerpoint, word) 工作經歷 電通邁格瑞博恩股份有限公司 (台灣電通mb),2022 年 4 月 - 迄今 營業經理(Account Manager) 客戶:Watsons Taiwan, Nintendo
PowerPoint
專案管理
Google Analytics
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
Chuo University
International Studies
Avatar of the user.
Avatar of the user.
視覺設計師 @日商三澧企業股份有限公司
2019 ~ 现在
視覺設計/平面設計/美術編輯
一個月內
Photoshop
Illustrator
Premiere Pro
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
國立臺北商業大學
數位多媒體設計系
Avatar of Yasroful Afwan.
Avatar of Yasroful Afwan.
Internship Graphic Designer & Video Editor @Penerbitan polibatampress
2021 ~ 2022
Design Freelancer
一個月內
Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Polibatam Saat menjadi anggota, saya melakukan tugas dokumentasi foto dan video saat acara Asosiasi sedang berlangsung. Saya juga mengedit hasil dokumentasi. JanuaryDecember 2019 Humas dan Media IMMPB (Ikatan Mahasiswa Muslim Politeknik Batam) Ketika saya menjadi anggota, saya melakukan tugas dokumentasi foto dan video saat acara Organisasi sedang berlangsung. Tidak hanya itu, saya juga mengedit konten media sosial. PendidikanPoliteknik Negeri Batam Multimedia and Networking EngineeringSMAN 1 BUKIT SUNDI IPS Skill Desain Grafis Microsoft Word Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro adobe after effects Adobe InDesign Blender Adobe Animate Bahasa Indonesian — Bahasa Ibu
Desain Grafis
Microsoft Word
Adobe Illustrator
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
Politeknik Negeri Batam
Multimedia and Networking Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
行銷實習生 @HVic Tech
2022 ~ 现在
Marketing Specialist
一個月內
Photoshop
Premiere Pro
Illustrator
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
東吳大學 Soochow University
國際經營與貿易
Avatar of Bulbul Chao.
Avatar of Bulbul Chao.
曾任
學員 @工業技術研究院 (工研院,ITRI)
2022 ~ 现在
產品設計師/工業設計師
一個月內
劃 2019 台南市竹會 實習生 ■ 竹編學習 ■ 認識竹材與材料處理 ■ 大型裝置製作 學歷 2016 ~ 2020 實踐大學工業產品設計學系 技能 Product design 3D modeling | PTC Creo / Solidworks 2D rendering | Keyshot Graphics | Adobe AI / PS / ID / PR Engineering Simulation | Ansys CNC router | JD Paint / NC Studio 檢定 TOEIC score 785 藍色證書 設計及量產產品 睦叁燈飾
Product Design
Adobe Premiere Pro
adobe after effects
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
實踐大學
工業產品設計
Avatar of 沈沛玟.
Avatar of 沈沛玟.
曾任
中士 @國防部心理作戰大隊
2016 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
一個月內
習印刷、設計、攝影、出版資展國際 前端工程師就業養成班 技能 前端 React HTML CSS SASS JavaScript Bootstrap JQuery RWD 響應式網頁 後端 Node.js MySQL 設計 Illustrator Photoshop Adobe XD InDesign Figma Paint Tool SAI clip studio paint 其他 Git Premiere Pro After Effects Media Encoder Audition 作品 期末專題 SEIZEE論壇頁面 除了發音類似「惜食」,也希望取用「seize」的意思,表達
Word
PowerPoint
Excel
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
國立台灣藝術大學 National Taiwan University of Arts
圖文傳播
Avatar of 林晏竹.
Avatar of 林晏竹.
曾任
論文研究學習型兼任助理 @國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University
2020 ~ 2022
PM/產品經理/專案管理
一個月內
營透過媒體知識學習及互動遊戲帶領花蓮縣化仁國中學童落實媒體素養教育。 - 設計話劇活動激發學童反思媒體中的刻板印象。 語文能力 中文 英文 ( TOEIC 665) 文書處理 MS Office Adobe Acrobat 原型製作 Axure RP 程式設計 Python R Chatbot建構 Django Azure QnA Maker Heroku 多媒體設計 Adobe Premiere Adobe Photoshop
word
powerpoint
excel
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University
大眾傳播Mass Communication
Avatar of Faza Muhammad.
Avatar of Faza Muhammad.
曾任
Store Specialist @Goldstar Express Taiwan
2022 ~ 2022
English related jobs , Administration/ Coordinator, Secretary, Receptionist , International sales 行政專員,總機接待人員,秘書,國外業務
一個月內
activities including purchasing orders for goods to be sold, inputting goods into the system, managing good circulation, planning good sales strategies, and performing services for customers such as cargo transactions, remittance transactions, and goods transactions. Marketing Assistant • Dapoer Formosa OctoberMay 2022 Planning a sales strategy, as a content creator, promoting products by creating videos. Conduct live broadcasts via social media. Education 國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology Master of Business Administration - GPA 4.08 out ofShipbuilding Institute of Polytechnic Surabaya Bachelor of Business Management - GPA 3.
word
english
powerpoint
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology

最轻量、快速的招募方案,数百家企业的选择

搜寻简历,主动联系求职者,提升招募效率。

  • 浏览所有搜寻结果
  • 每日可无限次数开启陌生对话
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的简历
  • 检视使用者信箱 & 电话
免费方案仅能搜寻公开简历。
升级至进阶方案,即可浏览所有搜寻结果(包含数万笔览仅在 CakeResume 平台上公开的简历)。