CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師及攝影師(Vue, Wordpress) @軟體工程師
2018 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
Linux
Shell
Socket
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立暨南國際大學(National Chi Nan University)
資訊工程
Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
Bundle、傳遞陣列資料、Activity的生命週期、抽取字串到XML檔、 開發多國語言應用程式、發佈到 Google Play 商店 (#OK) Web程式設計 HTML、CSS、JavaScript、VBScript、jQuery、DOM、AJAX、JSON、XML ASP.NET Web Form C#、ASP.NET Core MVC C#(升級進修中)、Classic ASP、PHP 資料結構與演算法 複雜度等級、貪婪法、各個擊破法、動態程式
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Specialist @康健人壽 Cigna Life Insurance
2022 ~ Hiện tại
系統分析師、全端工程師、軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
資訊管理學系
Avatar of eva min.
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
禮 : 使用CSS & Bootstrap 進行頁面美化 購物車 : 使用CSS & Bootstrap 進行頁面美化 透過 spring session 實現購物車功能 購物車中商品數量的更改透過使用AJAX技術即時顯示在頁面上, 使得使用者在選購商品時更加方便快捷 訂單 : 結帳串接 綠界金流API ,模擬實際交易過程。 訂單完
JavaScript
JAVA
Spring Boot
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立聯合大學 National United University
資訊管理
Avatar of 白博宇.
Avatar of 白博宇.
Past
工程師 @建富機械有限公司
2018 ~ 2021
Trong vòng một tháng
力學習,最終努力是不會背叛自己。 技能 機械設計製圖 基礎語言及框架 資料庫與作業系統 文書類型 SolidWorks AutoCAD AutoCad 2D 繪製2D/3D模具設計圖 Python Django AJAX HTML CSS MySQL Linux Word PowerPoint 學經歷 工程師 - 建富機械有限公司CNC架車、編寫簡易程式 宏國德霖科技大學 - 機械工程系
Word
PowerPoint
SolidWorks
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
宏國德霖科技大學
機械工程
Avatar of 曾峻威.
後端工程師
Trong vòng một tháng
由頁面進行的直接操作。 HTML : 設置頁面最基礎的結構,提供連結進行後續操作。 JavaScript : 將HTML的標籤進行事件綁定,同時藉由動態創建表格進行後續ajax的實現。 axios : 用於發送不同類型的請求,主要用於實現Restful標準和ajax。 Github專案連結 : https://github.com/wsx/commodity_manage
JAVA
MySQL
MyBatis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立高雄科技大學
電機工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
高級工程師 @力新國際科技(5202)
2020 ~ Hiện tại
工程師、軟體工程師、高級工程師、
Trong vòng một tháng
C#(ADO.NET、LINQ、ASP.NetMVC、Razor)
C#.NET development
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
義守大學
資訊管理學
Avatar of 林晉暉.
Avatar of 林晉暉.
Past
工務-台中電梯部門 @友嘉實業股份有限公司
2021 ~ 2022
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
徵才需求 請您參考看看 github作品集 ,有需要進一步瞭解可以直接聯繫,謝謝您 Taichung City, Taiwan 電話TEL :LINE_ID : qcmytm 技能 HTML5 CSS3 SASS/SCSS Bootstrap5 JavaScript JQuery AJAX React.js Next.js Node.js Express.js mongoose MongoDB MySQL Gulp Webpack OAuth JSON Web Token (JWT) RESTfulAPI Git GitHub 專案 .Com房屋網站 GitHub 此專案採用「MERN」架構,它是一個全端(前
HTML5
CSS3
SASS/SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立勤益科技大學 National Chin Yi University of Technology
冷凍空調與能源系
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Backend Developer (PHP/Codeigniter) @Công ty TNHH HECWIN
2021 ~ 2022
PHP Backend Developer
Trong vòng một tháng
TNHH HECWIN • Phát triển các module chức năng cho phần mềm ERP. • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng, tăng độ tin cậy và khả năng mở rộng hệ thống backend. • Xây dựng front-end cho một số chức năng (html/css/ajax/jquery). thángthángHọc vấnĐại Học Bách Khoa TP.HCM Khoa học Máy tính GPA: >7.05 Kỹ năng Back-End Web Development PHP CodeIgniter AJAX/jQuery JavaScript HTML/CSS C++ Ngoại ngữ English — Nâng cao Bằng cấp & Chứng chỉ T OEIC Listening
Back-End Web Development
PHP CodeIgniter
jQuery
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa học Máy tính
Avatar of 蔡柏瑋.
Avatar of 蔡柏瑋.
Java後端工程師 @前思資訊有限公司
2020 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng một tháng
時有閱讀寫作習慣。 Software Engineer / Android App Developer Taoyuan,[email protected] 技能 精熟 後端 JAVA : Spring, Spring boot, Spring MVC, Spring Batch, JPA, Hibernate Database: Oracle Database, MySQL, SQL Server 中等 前端 Html5, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, Bootstrap, JSP/Servlet 其他類型 Git, GitLab,SourceTree Apache Kafka, Redis, Jenkins 初階 前端 Vue.js Android 開發方式 Agile 經歷 前思科技有限公司.Java後端工程師,至今 1.維
JavaScript
HTML5
JAVA
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.