CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Gino Hsu.
Avatar of Gino Hsu.
Past
工程師 @環科工程顧問股份有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
端單元測試、 React 元件拆分及切版、RWD、串接後端 API 實作 CRUD、前端表單驗證、React Router 前端路由 。 使用工具:TypeScript、React Hooks、React Router、react-cookie、react- toastify 、Sass/SCSS、Axios 、 Jest、LazyLoading Simple Twitter (前端協作專案) 專案 Demo | 前端 repo | 後端 repo 測試使用者帳號:user1 測試使用者密碼:測試管理者帳號: root 測試管理者密碼
HTML5
CSS3
SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
環境工程
Avatar of 葉婕伶.
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
11週期間透過 Azure DevOps 團隊協作,從 Board 安排每個Sprint 的工單、到使用 Pipeline 實踐 CI/CD自動化建置與佈署 。 技能 前端 HTML CSS / Bootstrap JavaScript Fetch / Axios Vue / BootstrapVue 後端 C # / .NET ASP.NET MVC ASP.NET Core MS-SQL ORM - Entity Framework / Dapper 平台及工具 Microsoft Azure Azure DevOps Git / GitHub Swagger / Postman 證照 工業配線丙級 專
C#
ASP.NET MVC
ASP.NET Core
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Avatar of 陳書吟.
Avatar of 陳書吟.
軟體產品經理 @威聯通科技股份有限公司 (QNAP Systems, Inc.)
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
得台北市停車場及空位資訊、redux 儲存 資料、處理 marker深淺色、處理停車場 modal、 跳轉 google map導航處理、處理 RWD。 使用工具:react、react-redux、google-map-react、axios、 twd97-to-latlng 、 styled-components。 網站d emo | 前端repo | 開發blog Alphitter (團體專案) 開發時間: 共 16天 (2022/10//10/16) 開發類型:前後分離,共 4個人(2前
Javascript(ES6)
HTML5
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
ALPHA Camp
JavaScript全端開發課程(主修前端)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Front-end Engineer @PX Mart Co., Ltd.(Taipei, Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
html5/javascript/css3/ajax
SASS/SCSS
TypeScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Chung Hua University
Bachelor of Information Management
Avatar of 洪尚彬.
Avatar of 洪尚彬.
UI設計師 @華苓科技
2020 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
對個人獨立空間的服務,來營造一個身心靈都很滿足快樂的心情。 GitHub - Repo | GitHub - Page 靈感來源 蔦屋書店 MonoSpace 小樹屋 工具技術 Boostrap 5 Swiper Axios Sweetalert 2 Aos Animate c3.js Json-server / Vercel 開發功能 管理者、使用者身分驗證 登入註冊 管理訂單列表 商品新增、修改、刪除 個人資料管理
Google AdWords
HTML
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立勤益科技大學
冷凍空調與能源系
Avatar of 何豆豆.
Avatar of 何豆豆.
學生 @資展國際股份有限公司(原資策會)-前端工程養成班
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Page , GitHub , 操作影片 ) 使用技術: HTML SCSS RWD JavaScript jQuery Bootstrap 使用套件hover.css讓按鈕hover有不同變化 使用CSS動畫達到電影hover預覽資訊效果 使用Axios串接登入註冊驗證效果 使用jQuery達到返回最上方效果 使用position: fixed;及半透明背景 達到視差滾動效果 六角學院 - d'Perfume ( GitHub Page , GitHub
JavaScript / ES6 / jQuery
HTML/CSS
scss/sass
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
僑光科技大學
觀光與事業休閒
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Sr. Engineer @Intertek Testing Service Taiwan Ltd.
2015 ~ 2022
前端工程師、後端工程師
Trong vòng một tháng
html + css + javascript
React.js
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Full Stack Web Development Program
Avatar of the user.
Avatar of the user.
機構工程師 Mechanical engineer @ 睿爾創設計有限公司 Made Studio Design Ltd.
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
css+html
React.js
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北教育大學 National Taipei University of Education
藝術與造形設計學系
Avatar of 邱惠琳.
Avatar of 邱惠琳.
Past
議程組主持人 @PyCon TW
2021 ~ 2021
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
Movies https://github.com/lilysally/My-Favorite-Movies To Do List https://github.com/lilysally/To-Do-List Skills Front-end JavaScript HTML5 CSS jQuery Bootstrap4 RWD-Flexbox Back-end PHP Python . Other Git/Github Postman Ajax / Axios 串接 API 撈取遠端 JSON 資料 架站工具整合包,XAMPP、 UwAmp 工作經歷 議程組主持人 • PyCon TW 八月十月 2021 負責講者排練,協助講者的演講
JavaScript
HTML + CSS
PHP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
資訊管理系
Avatar of Tsung-Han Yang.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
project is collaborated with a company in Taiwan. Develop python API to export useful data for users. Education SepJun 2022 Master : Hyperspectral Signal and Image Processing National Yunlin University of Science and Technology Computer Science and Information Engineering SepJun 2020 Bachelor National Yunlin University of Science and Technology Computer Science and Information Engineering Skills Tools Git/Github/Gitlab Docker nginx Programming Language Python JavaScript / TypeScript Dart Java App Flutter Android Frontend React Redux axios Bootstrap 5 / reactstrap / MUI / antd Backend Django Rest Framework FastAPI Spring Boot MySQL Others Figma dbdiagram Asana Jira
Python
Dart
Flutter
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立雲林科技大學 National Yunlin University of Science and Technology
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.