CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 史懷恩.
Avatar of 史懷恩.
專案管理師 @統一數網股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、軟體工程師
Trong vòng một tháng
史懷恩 Shih, Hui-En Junior Front-End Engineer Senior Project Manager Taipei City, Taiwan Front-End Web Development : Started programming in December ofProject Management : 5 years of experience, including communicating with various departments, agile software development, document writing, wireframing, and design acceptance. Information Software System Implementation : 2 years of experience, including system sales consulting, system construction, and planning and execution of system integration. Technical Skills Software Development Web Development : HTML, CSS, JavaScript, Express, Node.js, React.js Database Management : MongoDB Version Control : Git, GitHub Project management Agile project management Cross function communication Customer communication
Axure RP
Slack
Asana
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
生物學
Avatar of 鍾志明.
Avatar of 鍾志明.
Past
產品主管 @公司名稱暫不公開
2022 ~ 2024
產品經理
Trong vòng một tháng
與後台設計製作規劃 4. 遊戲機率設計與製作規劃 5. 訂定產品開發的標準化與模組化規範 6. 熟練使用Xmind、Excel、Word、Figma、Axure RP、Redmine、Draw.io、Notion等開發工具 7. 熟練操作與帶領團隊以Scrum進行專案開發 8. 規劃內部訓練,提升團隊整體能力 9. 領
Figma
draw.io
Excel
Reputation Credits2
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
中華大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Executive Assistant @CAULY powered by FutureStreamNetworks
2023 ~ Hiện tại
企劃經理、國際合作經理、資深產品經理、資深專案經理、行銷經理
Trong vòng một tháng
Microsoft Office
Communication
Photoshop
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Shanghai Jiao Tong University
Avatar of 劉盛梅.
Avatar of 劉盛梅.
UIUX Designer @icash 愛金卡股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Product Manager, 產品經理,UIUX設計師,UIUX Designer
Trong vòng một tháng
部有四個金屬釘,可讓包包直接站立,保護包包內部用品,同時提昇包包質感。 目標客戶:熟齡上班族、除了重視物品的質感,同時可顧及到包包的實用性。 軟體技能 Photoshop Illustrator HTML/CSS Sketch Flinto User Interface Design ui design User Experience Design Design Thinking UI UX IoT Figma Axure RP XMind XD Design 與我聯繫[email protected]
Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
國立臺灣藝術大學
工藝設計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
產品總監 @禾亞數位科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Product manager, Senior Product Manager, Product Director
Trong vòng một tháng
Team Leadership
Product Management
Product Planning
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
電機工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
系統分析師 @全球華人股份有限公司/1111人力銀行
2023 ~ Hiện tại
SA,PM,數據分析師
Trong vòng một tháng
Oracle
JavaScript
PHP
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
靜宜大學
財務與計算數學系
Avatar of Dean Jiang.
Trong vòng một tháng
. Present & Communication skills : Communication bridge between supervisors , customers and different departments. Product innovation and development : Plan products based on competitive analysis, user surveys, and company development direction. Timeline management : Lead the team to complete the project within the time limit Agile development : Develop in shorter cycles. Axure RP PRD : Completed more than 30 product projects and write PRD. problem solving skills : Assist engineers to clarify front-end and back-end issues. Experience Product Manager Mitake software company 2C, 2B, Stock trading application JuneFeb 2024 Taipei, Taiwan 63% increase in the number of users during
Word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Avatar of Mark Wang.
Avatar of Mark Wang.
專案管理副主任 @雄獅集團_雄獅資訊科技
2023 ~ Hiện tại
產品經理 Product Manager
Trong vòng một tháng
王柏憲 Mark PM 產品經理 | PMP 專案管理師 | PD 產品規劃 擁有 Web、APP 等軟體產品規劃和專案管理超過 6 年以上經歷。在過去職涯裡,我參與了電子製造、第三方支付、電子商務、影音、UGC 平台以及醫療照護等多個領域的專案,以團隊的協作者或領導者的身分
Axure RP
MS Office
Project Management
Reputation Credits1
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Asia University of Taiwan 亞洲大學
數位媒體與設計學系
Avatar of Abby Tsao.
Avatar of Abby Tsao.
Past
UX Team Lead|Product Team @雲資國際服務有限公司 Cloudsinfo
2021 ~ 2021
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
面轉換流程圖完整繪製 7.人體計測資料庫建置,尺寸搜集、處理、分析、規劃 8.多媒體實驗室建置及使用性評估經驗教學 9.人因基礎議題研究 學歷北京清華大學 Human Factors and Ergnomics元智大學 Industrial Engineering and management 技能 Figma Axure RP Zeplin Sketch PowerPoint Word Excel Microsoft Office Google Drive 語言 English — 進階
Figma
Axure RP
Zeplin
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
北京清華大學
Human Factors and Ergnomics
Avatar of 楊思賢.
Avatar of 楊思賢.
Past
Product Manager @覓去股份有限公司(PChome集團子公司)
2022 ~ 2023
Product Manager
Trong vòng một tháng
楊思賢 具有8年系統開發經驗,擔任產品/專案經理長達6年,專精於零售電商及支付系統串接領域。負責領導並成功推進多個知名Web和App專案的開發,深諳產品生命週期管理、團隊協作和客戶需求管理。在專業領域擁有廣泛經驗,致力於提供
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立高雄餐飲大學
旅館管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.