CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳慧娟.
Avatar of 陳慧娟.
Past
使用者經驗設計總監 @瑄品股份有限公司
2018 ~ 2020
工業設計師、商業設計師、UI/UX設計師、視覺設計師、使用者體驗規劃師
Trong vòng một tháng
商 i 美食APP功能研究探討與優化建議 使用者對不同語音助理聲音屬性感受之研究 License & Certificate 廣告設計乙級技術士(93年) 證照編號:Google Analytics (分析) 個人認證資格 Skills Illustrator Photoshop Sketch Invision Adobe XD zeplin Axure RP Html & CSS Xmind 研究工具 顧客旅程圖、 同理心地圖、 KJ法、人物誌、 SPSS多變量分析
Illustrator
Photoshop
Axure RP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台中科技大學|多媒體設計系
人機互動設計, 服務設計, 使用者體驗
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Manager @Bravelog Sport Technology Co., Ltd.
2022 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
Project Management
Product Management
Presentation and Communication Skills
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中央大學
Master of Information Management
Avatar of the user.
Avatar of the user.
產品副理 @緯謙科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
english
專案規劃與提案
專案時程掌控
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
台灣大學
公共衛生學系
Avatar of Kate.
Avatar of Kate.
產品經理 @維諾森資訊服務有限公司
2022 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
虎機-年度行銷策略規劃與執行 平台、論壇活動規劃;活動成效分析與優化 使用凡科建站系統製作網站,完成架站作業 學歷 國立屏東大學 行銷與流通管理學系技能 Skills 專案管理 後台系統規劃 遊戲產品企劃 品牌營運行銷 Tools Axure RP Gantt chart Xmind Asana Language Chinese English
Axure RP
JIRA
Trello
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立屏東大學
行銷與流通管理學系
Avatar of the user.
Product/Project Manager
Trong vòng một tháng
Project Management
Product Management
JIRA
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time
10-15 năm
Avatar of 沈信甫.
Avatar of 沈信甫.
Product owner @新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
Eddie Shen Familiar with software product function planning and cross-functional teamwork, participated in a number of 0 to 1 product practice and scale, long-term focus on Blockchain, Fintech, AI, SaaS, using data analysis tools to make data-driven decisions and continue to optimize user experience, look forward to working with the team to create more commercially valuable services. Taipei City, Taiwan Skills Product Plan Figma / Sketch Whimsical / Miro Axure RP Wireframe / Prototype Project Management Jira / Trello / Click-Up Confluence X-mind RoadMap Data Analysis Firebase Data Studio Google Analysis A/B
JIRA Confluence
Agile
Firebase Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北科技大學
互動設計所
Avatar of Ben Yang.
Avatar of Ben Yang.
處長 (director) @采威國際資訊股份有限公司
2021 ~ 2022
Product Manager, Product Owner, Product Product Director, Product Marketing Manager, Project Manager
Trong vòng một tháng
隊蒐集200多家企業數位及管理體質資料,進行健檢及AI診斷系統POC/POS驗證及分析,修正服務架構及內容 期間使用工具 : Axure RP/ Gitlab / Redmine / Slack 產品經歷 : 請參考附件 設計經理 (Design Manager) 管理團隊人數 : 5~8人 仁寶電腦工業股份有限公司 - 體驗創意中心
Trello
draw.io
PMP
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
東海大學
工業設計
Avatar of 李宗哲.
Python工程師
Trong vòng một tháng
目前功能:登入驗證,google 驗證登入。 信業國際公司 Company Name SepDec 2022 Taipei, Taiwan 信業國際公司,擔任產品經理,主要負責項目, 產品企劃書撰寫(Axure RP8) PRD DRD MRD BRD(前後台規劃,流程圖規劃XMID,專案管理規劃(Redmine),與各部門進行協調,(美術部,技術部,維運部,MIS部門),與需求方確認
Node.js
Python
JSON
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Natinal Chiayi University 國立嘉義大學
食品科學
Avatar of 黃絜 CC HUANG.
Avatar of 黃絜 CC HUANG.
Software Product Manager @華邦電子股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
黃絜 CC HUANG ▪ Experience in software product development (including B2B / B2C products in e-commerce and digital content fields) for almost 4 years and u sing Scrum to manage projects. ▪ Highly skilled at using data stools like Tableau, GA and Mixpanel to combine data insight with product function planning . ▪ Expertise includes product documentation (PRD / MRD / Spec), wireframe , user research, data analysis and design thinking. Also able to cross-function work and collaboration. ▪ Efficient, pioneering, and also willing to accept changes at any time. Here is my portfolio
Axure RP
Jira . Scrum . Agile
Tableau
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 國立成功大學
International Master of Business Administration (IMBA)
Avatar of 吳信諺 Joseph.
Avatar of 吳信諺 Joseph.
UI/UX Designer @Synergies Intelligent Systems, Inc.
2019 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Hi, 我是 Joseph👋 UI/UX Designer - 8+ 年 UI / UX 設計經驗。 - 熟悉 B2B SaaS、WebAPP、企業管理系統;B2C 訂購平台等服務。 - 5 年 30 個以上的 HTML + CSS 切版實作經驗。 - 擅於探討與定義問題、策劃解決方案、設計理念實踐、規劃資訊架構與操作流程、UI 設計。 - 涉足數據分析、製造業、IOT 應
Photoshop
Illustrator
Axure RP
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
聖約翰科技大學
電子工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.