CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 吳懷愛.
Avatar of 吳懷愛.
Past
機構工程師 @億豐綜合工業
2022 ~ 2022
工程師
Trong vòng một tháng
吳懷愛 工程師 Taichung City, Taiwan 我有超過6年的LabVIEW開發經驗,除了人機介面、資料擷取,我還擅長使用LabVIEW進行影像處理與風格轉換。 目前正在學習SQL與Javascript,儲備第二專長。 技能 LabVIEW CATIA V5 SolidWorks 專案 書本折紙 BookFolding 這是立體書,應用LabVIEW的影像處理,可以將圖片立體化,適合
LabVIEW
CATIA V5
SolidWorks
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立清華大學
動力機械工程所
Avatar of 施冠廷.
Avatar of 施冠廷.
Past
品管人員 @財團法人車輛研究測試中心
2014 ~ 2014
製程工程師、設備工程師、半導體工程師
Trong vòng một tháng
與冷凍空調系國立高雄應用科技大學 學士 機械工程系 證照 機械加工丙級 TOEIC(目標700分以上,預計12考取) 技能 繪圖軟體:AutoCAD、 CATIA 語言:C++、 Python 硬體:Arduino、示波器、染色探傷法 自傳 一、自我描述 出生於彰化,家裡是務農的,所以從小就在田裡幫忙,因此從小
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北科技大學
能源與冷凍空調
Avatar of the user.
mechanic engineer
Hơn một năm
Creo Parametric
ANSYS
CATIA
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Tamkang University
aerospace engineering
Avatar of 曾祥欽.
机械工程师/IT工程师
Hơn một năm
己,讓自己更加豐富。 技能 項目一 對計劃規劃有些許經驗,對IT有興趣,但希望有能從新學系的空間。 項目二 軟體:Word ,Power Point,Photoshop , SolidWorks ,CATIA, AutoCAD , Nastran 經歷 經歷一,2008 年 1 月年11月 畢業於馬來西亞寬柔中學古來分校 經歷二,2014 年 9 月年 6 月 即將畢業於台灣逢甲大
Word
PowerPoint
Photoshop
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Avatar of the user.
研發工程師
Hơn một năm
Word
Excel
autocad
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
明新科技大學
機械
Avatar of 吳品萱.
Avatar of 吳品萱.
UIUX設計師 @VasCreative 移動商務
2022 ~ 2022
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
計與英文能力 -踴躍參與講座、社群相互解惑學習新方法 技能 設計相關 UIUX : Figma、Miro、Zeplin、Invision、 Axure RP 、XD 平面設計:Indesign、Illustrator、Photoshop 3D軟體:Rhino、Blender、AutoCad、CATIA 渲染軟體:Keyshot、Rhino 其他數位工具 Notion、Trello、Xmind、Todist 軟實力 溝通能力 Communication、 創造力 Creativity、 團隊合作 Teamwork、 同情心 Empathy、 邏輯推理 Logical、 熱愛學習 Love of Learning
Word
PowerPoint
Rhino
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
工業設計系
Avatar of Amingo Huang.
Avatar of Amingo Huang.
Past
美編設計 @鴻姿企業有限公司
2019 ~ 2020
設計主管、設計師、產品開發工程師、攝影師、行銷企劃、粉專小編
Trong vòng một tháng
開發/導入 新技術/材料/製程 開發/導入 使用者經驗分析 市場導向分析 產品色彩計畫 產品逆向製程分析 Creo / AutoCAD / Catia / Photoshop / CorelDRAW Event planner & Social media manager 6+ years 二十年以上網路與社群經驗,2005 中時嚴選部落格 獲選 / 華文部落格大獎 入選,經營過馬術
平面設計
產品開發設計
活動紀錄攝影
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
Hơn 15 năm
私立復興商工職業學校
美術工藝科
Avatar of Jules Repusseau.
Avatar of Jules Repusseau.
Technical Support Engineer @Ackuretta Technologies
2022 ~ Hiện tại
Engineer
Trong vòng một tháng
Jules Repusseau Engineer Taipei, Taiwan My name is Jules Repusseau, I’m a French postgraduate material engineer. I acquired my master diploma in Polytechnic school of Lyon-1 in France. During my master program, I specialized in material simulation and biomaterial. By following courses on material simulation and participating in a Phd research project about it, I developed a strong interest in infinite elements therefore I want to extend research work in this field. I have knowledge in material modelisation including hybrid composite mechanical properties (Hexcel 2016, Cermel, and microfluidic interaction (CNRSIn my last job in
jQuery
github
Python
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
NTNU - MTC
Mandarin Language
Avatar of the user.
Avatar of the user.
產品專案工程師 @極點股份有限公司(TOPEAK)
2019 ~ Hiện tại
Product/Project Manager
Trong vòng ba tháng
專案管理
Photoshop
Illustrator
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學
工業設計
Avatar of 郭有迪.
Avatar of 郭有迪.
Display韌體工程師 @瑞昱半導體股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
韌體工程師
Trong vòng một tháng
郭有迪 擅長撰寫韌體與微處理機周邊電路元件 應徵工作方向類型:韌體工程師 [email protected] New Taipei City, Taiwan 工作經歷 瑞昱半導體股份有限公司 , Display韌體工程師, Jan 2021 ~ 現在 繪製OSD、開發2 個僅供內部使用工具。 使用客戶提供的第三方IC 開發客製功能。 與
C99
linux command line
python
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺北科技大學
機械工程系機電整合碩士班

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.