CakeResume Talent Search

Software engineer
Avatar of 潘校安.
Avatar of 潘校安.
System Engineer @NEC Taiwan
2017 ~ 2018
Software Engineer
Hơn một năm
技能 程式語言類 C# Python Javascript TypeScript C/C++ Powershell Bash Shell Script Fortran 資料庫類 Microsoft SQL Server MySQL / MariaDB PostgreSQL SQLite 開發框架 WPF Django Angular .NET MVC Bootstrap Socket Programing 其他 Linux (CentOS 7), Windows Server 網路設備架設與管理(Switch, Router, Firewall) Active Directory, LDAP Mail Server (Microsoft Exchange) 其它常用服務架設與管理(FTP, DNS, DHCP, WebServer) 學歷 國立台灣大學, 科學碩士
C#
Python
SQL Server
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
物理化學
Avatar of CHEN PO AN.
Avatar of CHEN PO AN.
Software engineer @Acer
2020 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
E • 2011 – 2015 Car Trip Planner — I designed an algorithm and a frontend page to calculate the best road map for user to travel the spot via Google Distance Matrix API One year, as an international student at Winona State University ( WSU ) studied Computer Science (CS) in Minnesota. Projects CentOS migration with AWS cloud development kit (CDK/10 ~2021/11) Migration CentOS setting to RedHat Using the Red Hat based image with CDK for migration Deploy the standard Red Hat Linux to every AWS environment with CDK code ISMS Level 3 data recovery documentation (2021/10
html + css + javascript
jQuery
kotlin
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
University of Taipei
Computer Science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.