CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
JAVA後端工程師 @尤米爾科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
Java
SQL Server
jdbc
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
財團法人資訊工業策進會
Java跨平台程式設計就業養成班
Avatar of 顏聖旻.
Avatar of 顏聖旻.
Past
系統開發工程師 @鋐基手工具股份有限公司
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
簡易Html Css 呈現產線物件資訊。 研發助理工程師 華凌光電股份有限公司 2021//03 工作內容: 與 代理商電話聯絡討論客戶需求方案,並協助工程師IC 電路測試與評估 。 學歷 2015//06 國立勤益科技大學 電子工程系 技能 Java JavaScript MySql Spring Python 開發工具 intellij Eclipse VScode
Java
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立勤益科技大學 National Chin Yi University of Technology
電子工程系
Avatar of Rudy Maa.
Trong vòng một tháng
Ajax整合應用 CKEditor使用 技能 後端 Java Spring Boot, Hibernate、Spring MVC JSP、Servlets 前端 JavaScript HTML, CSS、jQuery、AJAX Bootstrap 資料庫 SQL Server MySQL 其他相關技能 版本控制 GitHub Sourcetree 開發工具 Eclipse 語言專長 日本語能力試驗JLPT N1 資策會期間 在資策會期間,為了方便學習,我從台北搬到中壢住宿。每天早上八點到教室
Java
JavaScript
HTML5
Sẵn sàng phỏng vấn
Dưới 1 năm
資展國際(原資策會)
跨域就業JAVA養成班
Avatar of eva min.
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
費數據 & 訂單總數 專業證照 Planner of Enterprise Resource Planning [ERP規劃師] 技能 Back-End Java Spring Boot、Spring MVC、Hibernate PHP Front-End HTML / CSS / JavaScript jQuery AJAX SQL SQL Server MySQL Rersion Control GitHub Sourcetree Development Tools Eclipse Visual Studio Code 自傳 【關於我】 生於2000年,畢業於國立聯合大學資訊管理學系,從小就對藝術充滿興趣,曾經多次參加美術比賽,平時
JavaScript
JAVA
Spring Boot
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立聯合大學 National United University
資訊管理
Avatar of Yao.
Avatar of Yao.
Chief Architect and Director @Innotech ME
2022 ~ Hiện tại
Development Director or Head of Product
Trong vòng một tháng
latest data, not to retrieve entire redundant old data. 2. Build client-server socket between application level and actual service to respond data via AsyncResponse. ˙Framework Spring Boot, Redis, Kafka , ELK ˙Production running environment AWS, GCP ˙Database Oracle, MySql, PostgrelSQL ˙Tool Maven, Git, Svn, Ant ˙IDE Intellij , Eclipse Certification SCJP (Sun Certified Programmer for Java 4) Taipei City, Taiwan 專案 Sports Exchange/Book Sports : Cricket/Soccer/Tennis Game category : Exchange, SportsBook, FancyBet, BookMaker, Casino, BPoker, Binary Concurrent users : 250K+ Target market area : India Cock Fighting Book Sports : Cock Fighting Concurrent users : 10K
JAVA
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
Chung Hua University
Avatar of Valerie Jones.
Avatar of Valerie Jones.
Past
WEB DESIGNER AND DEVELOPER @Instant Entity
2014 ~ 2017
Software Engineer
Trong vòng một tháng
DEVELOPER AccuCode • JanuaryOctober 2013 • Constructed an enterprise inventory management Android mobile app with a focus on performance optimization. • Created intuitive interfaces and databases. • Planned and designed form creator web application. Utilized : Java, Android SDK, JavaScript, AJAX, HTML, CSS, Apache web server, XML, SQL Server, SQLite, MySQL, Git, Eclipse, OAuth SPACE WEATHER FORECASTER National Oceanic and Atmospheric Administration • JuneJanuary 2013 • Built script to deploy numerous browser windows and sites. Cutting operation downtime after scheduled maintenance by 99%. • Contributed and deployed ideas to improve products and team practices. • Showcased SQL Server data via Excel integration.
HTML/CSS
JavaScript
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
Fullstack Academy - The Grace Hopper Program
Software Engineering Certificate
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
程式設計師 @碩益科技
2018 ~ 2021
Business Development, Product Manager, Project Management, Business Operations, Process Design
Trong vòng một tháng
C
Python
Web Crawler
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
University of Leeds
Business Analytics and Decision Sciences
Avatar of 鍾錫寬.
Avatar of 鍾錫寬.
工程師 @永光化學股份有限公司
2016 ~ 2021
Trong vòng một tháng
@yahoo.com.tw 技能 前端開發技術 JavaScript AJAX jQuery HTML/CSS Bootstrap SCSS/SASS Vue.js Vuex Vue router 後端開發技術 Java Servlet jsp JDBC JNDI Hibernate MySQL Redis Spring 工具 Visual Studio Code Eclipse Git/Github Postman Maven 工作經歷 八月三月 2021 工程師 永光化學股份有限公司 於實驗室進行化學合成反應 , 報告撰寫 , 故障與問題排
JAVA
HTML + CSS
Servlet/JSP
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學 Tamkang University
化學與材料工程
Avatar of Louis Hsu.
後端程式設計師
Hơn một năm
.tw 出生日期: 1992年09月05日 技能 前端 HTML & JS &CSS jQuery & jQuery Mobile Bootstrap 3 AJAX RWD 後端 JAVA SE JAVA EE (JSP + Servlet + Struts + Hibernate + Spring) 資料庫 Oracle SQL 開發工具 Eclipse Sublime Text 其他 MVC設計模式 AWS GIT Astah UI Design 語言 台語 - 精通 英文 - 中等 (多益625) 中文 - 精通 經歷 2017 年 3 月 - 至今 2015 年 10 月年 3 月 倉管員
Engineering
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立高雄海洋科技大學
航運管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
副工程師 @資拓宏宇國際股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
AWS Solutions Architect
Trong vòng một tháng
Java
Python
SQL
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Chung Hsing University (NCHU) 國立中興大學
外國語文學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.