CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Dedi Sugianto.
Avatar of Dedi Sugianto.
Fungsional Penyuluh Pajak @KPP Pratama Jakarta Ciilandak
2021 ~ 2022
Tax
Trong vòng một tháng
Dedi Sugianto Tax Education Specialists Profesional Consultant dengan Pengalaman 20 tahun bekerja di Instansi Pajak, Pengajar pada Universitas Negeri maupun swasta dengan pengalaman lebih dari 5 tahun, serta berpengalaman sebagai pengajar Brevet Pajak A/B selama lebih dari 3 tahun Pengalaman Kerja Fungsional Penyuluh Pajak • KPP Pratama Jakarta Ciilandak AprilJuli 2022 Melakukan Pekerjaan Administrasi Perpajakan berupa Helpdesk/Front Office, Konsultasi, Narasumber Kegiatan Penyukuhan, Sosialisasi, Workshop dan sejenisnya. Staf Pelaksana • KPP Pratama Medan Belawan JuliApril 2021 Melakukan Administrasi Perpajakan berupa Backoffice terkait Surat Teguran, STP, dan Produk Hukum lainnya. Staf Pelaksana • KANWIL DJP SUMUT I MeiJuli 2017
Pengajar/Tutor
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Universitas Islam Sumatera Utara
Magister Manajemen, MM
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Marketing Supervisor @佑捷有限公司
2021 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
企劃案的策畫/執行
市場分析
簡報提案與製作
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
生物醫學工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
PM @群環科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
國際採購、產品企劃、PM、國外業務
Trong vòng một tháng
HTML / CSS / RWD
MSSQL
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
網頁前端設計師 @台北數位廣告股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師
Trong vòng một tháng
photoshop
illustrator
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
元智大學 Yuan Ze University
資訊傳播
Avatar of Hazrat Abuzar.
Avatar of Hazrat Abuzar.
Laboratory Tehnologist @Reliable Medical laboratory & Research Center
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Reliable Medical laboratory & Research Center As marketing officer , I did marketing for the laboratory , meetings with doctors for better results and improvement of the laboratory. JanuaryDecember 2017 Receptionist Reliable Medical laboratory & Research Center As Receptionist controlled daily cash in/ cash out till month Closing, Patient Data entry , Test Results entry , Inventory details . Education Faculty of Paramedical and Allied Health Sciences (KPK Pakistan) PathologyBISE Swat FSC AprilMarch 2017 BISE Swat Matric AprMarch 2015 Skills Word PowerPoint Microsoft Office Ms. Excel Internet Surfing Driving Communication Languages Pashto — Native or Bilingual Urdu — Native or Bilingual English — Fluent Persian — Intermediate
Word
PowerPoint
Microsoft Office
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Faculty of Paramedical and Allied Health Sciences (KPK Pakistan)
Pathology
Avatar of Reda Ibrahim.
Avatar of Reda Ibrahim.
Past
Data Analyst Trainee @365 Data Science
2022 ~ Hiện tại
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
2022 I have worked in the information technology center in networking, IT support, help desk, and technical support. Communication and presentation skills - Networks - IT Support - Help Desk. Data Analyst Omdena • OctoberDecember 2022 Omdena chapters to promote real-world AI through running open-source projects, providing case study-based education and AI services. Data Scraping – Data Analysis – Applying Dashboards using Data Visualization – Bower BI. I have worked with a team on a project that may help make the education process easier and more impactful. We are using data science and machine learning in this project.
Data Analysis
Ms. Excel
Data Visualization
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
WorldQuant University
Data Science, Applied Data Science Lab
Avatar of Eko Suprih Susanto.
Avatar of Eko Suprih Susanto.
Past
Supervisor @PT. Mitra Ekpedisi Sejahtera (J&T Express Semarang)
2017 ~ 2022
Marketing Manager/Marketing Supervisor
Trong vòng một tháng
di kantor cabang,untuk mendapatkan team yg lebih kompeten,dapat mengelola waktu yg lebih efisien,membangun dan memberi motivasi ke team,handling customer serta laporan data setiap bulan ke perusahaan. MayJune 2016 Operator Finishing PT. Mitra Dinasty Bertanggung jawab penuh dengan mesin untuk pencapaian target team,dan mengolah data via ms.excel untuk pelaporan bulanan ke perusahaan. Meningkatkan efisiensi waktu dan pekerjaan untuk pencapaian target perusahaan. EducationSMU Ngudi Waluyo IPSSMK YUDYA KARYA MAGELANG Tehnik Industri Skills PowerPoint Word Ms. Excel Management Team Management Waktu Team Work Leadership + Management Managemen keuangan Languages English — Intermediate
PowerPoint
Word
Ms. Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
SMU Ngudi Waluyo
IPS
Avatar of 李佳穎.
Avatar of 李佳穎.
實習編輯 @L.DOPE
2022 ~ 2022
Trong vòng một tháng
輔導中心 工讀生 國立臺灣藝術大學 • 處理行政庶務 • 講座視覺設計 • 講座活動接待 • 身心關懷服務 JANMAY.2021 視傳系 海報設計工讀生 國立臺灣藝術大學 • 文宣視覺製作 Education國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 Skills. Photoshop Illustrator InDesign 簡報提案與製作 Language. English — 中階
Photoshop
Illustrator
InDesign
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣藝術大學
視覺傳達設計學系
Avatar of Yuhe Xiong.
Avatar of Yuhe Xiong.
Past
Big Data 巨量資料分析 @資策會_財團法人資訊工業策進會
2022 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
/22 Digit Recognition - CNN 2023/01/23 House Prices - Linear Regression/RF/XGB/LightGBM 2023/01/24 Avocado Prices - XGBRegressor + GridSearchCV 2023/01/25 Professional Training Big Data 巨量資料分析 • 資策會數位教育研究所 (600hrs) AugJan 2023 Virtual environment using Cluster File Systems and Distributed Architecture. Deep Learning Model ANN, CNN, RNN, LSTM and OpenCV, Scipy, Pillow with Cuda . Education National Taiwan University Department of Mathematics SepJun 2022 Taipei First Girls' High School S...
Python
Java
C/C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣大學
Mathematics
Avatar of Mukhlishadi.
Avatar of Mukhlishadi.
Web Developer Intern @SMP 10 Tapuung
2020 ~ 2020
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
SMP 10 Tapung - Internship Problem Analyze at SMP 10 Tapung in Report of Learning Result Develop E-Raport Application as Needed and Standard Operating Procedures at SMP 10 Tapung and Government Regulations Build an E-Raport Application at SMP 10 Tapung Using Laravel Framework With MySQL as Database Management System Education Sultan Syarif Kasim State Islamic University in Riau Informatics Engineering Grade : 3.30/Present Skills Development PHP HTML CSS JavaScript Java Python MySQL Language Indonesia English Others Microsoft Office Critical Thinking Laravel Framework Codeigniter Framework AchievementMadrasah Aliyah Negri 1 Indragiri Hilir Second Place in Math Competition in
PHP
PHP Laravel Framework
CodeIgniter Framework
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
UIN SUSKA RIAU
Informatic's Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.