CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Johnson Jan  Su.
Avatar of Johnson Jan  Su.
Past
Sr. Software Engineer @BiDaE Technology
2020 ~ 2022
Backend developer/Full-stack developer
Trong vòng một tháng
Johnson Jan Su 蘇展 Experienced in Frontend development. (React, React Hook) Experienced in Backend development. (Node.js) Experienced in App development. (Flutter, React Native) Software Engineer / Backend Engineer / Full-Stack Developer Email: [email protected] | Mobile:Technical Skills JavaScript, React, Node.js, Git, PostgreSQL, Docker, CI/CD, Go, Python, Flutter Experience Sr. Software Engineer, BiDaE Technology, OctDecSkills: React Hook, Node.js, PostgreSQL, Websocket Responsible for the frontend and backend development of the system. Built a web application called BOT GUI (BiDaE Object Tracker Graphical User Interface
JavaScript
React
Full Stack Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
臺北城市科技大學
M.S., E-Commerce, B.S., Information Management
Avatar of Chun-Ming Chu.
Avatar of Chun-Ming Chu.
Past
PHP Developer @Star Fox Information Technology
2021 ~ 2023
JAVA, PHP
Trong vòng một tháng
Roderick Chu [email protected]  Dubai 技能與經驗 Frontend development: HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, jQuery, ActionScript. Backend development: Java, Hibernate, Spring, Struts2, PHP, Laravel, ThinkPHP. Database: MySQL, SQL Server, H2, PostgreSQL. OS: Debian, Ubuntu, CentOS, Windows Server. 工作經歷 Star Fox Information Technology, PHP Developer, Dec 2021 ~ Jan 2023 遊戲開發:使用ThinkPHP架構後台、提供API給商戶或遊戲。 上架產品:為新產品所產生的日誌,撰寫
Java
PHP
Laravel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國防醫學院
解剖所
Avatar of Tsung-Han Yang.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Tsung-Han,Yang Frontend Developer Master of Computer Science and Information Engineering, National Yunlin University of Science And Technologyyears experience in frontend development since I was in school. Passionate about learning new software development skills in my free time. : https://www.linkedin.com/in/nick-yang-a5a054242/ : https://github.com/aniku777tw : [email protected], Taiwan Work Experience Cashier Tech • Frontend Engineer SepPresent React / Spring Boot Develop an online food ordering system named " 電小二 " for restaurants. Develop and maintain Web portals.
Python
Dart
Flutter
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立雲林科技大學 National Yunlin University of Science and Technology
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Front-End Engineer @Howsense Intelligent Co., Ltd.
2020 ~ 2022
Front-end Engineer, Product Manager, Business Manager
Trong vòng một tháng
JavaScript
JavaScript / ES6 / jQuery
Canvas
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National University of Kaohsiung
Information Management
Avatar of 劉冠廷.
Avatar of 劉冠廷.
Past
前端工程師組學員 @火箭隊軟體培訓營 ( 六角學院 / 瘋帽客科技 )
2022 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
劉冠廷 從財務接觸資料科學,再從資料科學踏入軟體職涯,喜愛分享,理想是打造貢獻社會又易用的數位產品 應徵職位:前端工程師( 台北、遠端) [email protected] 個人入口網站 ( 含 LinkedIn、技術部落格、Github ) 前端 React - 以 Hook 進行 Functional Component 開發,且能為專案資料夾
Frontend Development
Web Development
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中山大學
金融創新產業碩士專班
Avatar of 曾璟舜.
Avatar of 曾璟舜.
Past
前端工程師組學員 @火箭隊軟體培訓營 ( 六角學院 / 瘋帽客科技 )
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
曾璟舜 前端工程師 TOEIC 金色證書 日本語能力測驗 JLPT N1 應徵職位:React 前端工程師 求職地點:台北、台南、高雄 為了將心目中的構想全部實現而選擇踏入軟體業。 透過高雄火箭隊的軟體培訓營,學習網頁相關知識,並實踐專案規劃、合作、開發。 近期在專案
Frontend Development
Web Development
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
東吳大學 Soochow University
日文
Avatar of Maral Sainbat.
Avatar of Maral Sainbat.
手機應用程式,前端開發人員 @Tavan Bogd Finance NBFI
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
幹部在南華⼤學境外⽣聯誼會. 當志⼯學⽣在南華⼤學國際及兩岸交流處辦公室. 專業技能 Webpage Programming (HTML, CSS, JS) Algorithm Java C++ FrontEnd development Mobile App development 技能 積極的態度 有效溝通 想要學習 團隊合作 在壓⼒下⼯作的能⼒ 語言 Mongolian — 母語或雙語 English — 專業(托福考試90) Chinese
Positive Attitude
Adaptability
Multilingual
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Nanhua University
Bachelor student in CSIE
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Full Stack dApp Developer @ClassicDoge
2021 ~ 2022
Game Developer, Technical Game Designer, Game Programmer, Interactive Developer
Trong vòng một tháng
Solidity
web3.js
React Native
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
Fudan University
Computer Science and Technology
Avatar of the user.
Avatar of the user.
front-end engineer @格睿科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
javascript
html + css
NGINX
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Chung Cheng University
Computer Science & Information Engineering
Avatar of 陳俊諺 Philip.
Avatar of 陳俊諺 Philip.
網站開發工程師 @多奇數位創意有限公司
2020 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
qualified for this position according to the requirements. Not only that I have adequate skills in frontend development, but also experienced in web design and pushing myself forward to full stack development. SKILL Web Design User testing Web usability UI design UX survey Adobe PS, AI, Figma Web Development Angular 8+ NgRx Tailwind CSS Nrwl/ Nx .NET framework / Core Language Mandarin English EXPERIENCE Web developer • Duotify Inc. JulPresent At Duotify, I managed dozens of projects as a web developer and project manager based on Angularfor frontend development while implementing Sass, Tailwind, NgRx, Nx
Photoshop
Illustrator
Angular
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺灣師範大學 NTNU
產品與室內設計 Product and interior design

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.