Cake Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 陳怡蘋.
Avatar of 陳怡蘋.
Past
Frontend Engineer @KKday
2021 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
用者體驗的開發者。  - Skills - Web Development  JavaScript TypeScript React React Native Redux MobX / MST Next.js Tailwind CSS CSS in JS GraphQL Github flow Jest JavaScript TypeScript React React Native CSS in JS GraphQL Redux MobX / MST Next.js Tailwind CSS Github flow Jest - objective - Recently 個人網站使用技術全面升級,並加入既往經驗所學,目前著重持續精進 TypeScript、Jest 應用,發掘開發 Github Workflow 整合小工具之
Github
React.js
React Native
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Sun Yat-Sen University
生物科學系
Avatar of Vision Hung.
Avatar of Vision Hung.
Senior Frontend Engineer @Health2Sync
2018 ~ Hiện tại
Sr. Front-end, Sr. Web Developer
Trong vòng một tháng
洪獻謚 Vision Hung Sr. Front-end Engineer 5+ years of web development experience, including SaaS large-scale medical care platform, APP Webview and SSR official website. It also includes rebuilding front-end team projects and l ed the project of migrating Vue2 to Vue3. Be able to use integration tools and automation tools to improve the efficiency of cross-team communication. Project management skills and thinking. Taipei, Taiwan // [email protected] GitHub , Linkedin , Medium , Blog Work Experience Sr. Front-end Engineer — Health2Sync Inc. • SepPresent SaaS Medical
JavaScript
Github
JQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄應用科技大學
電子工程系
Avatar of 張敬業.
Avatar of 張敬業.
Past
Data Analysis Product Manager @台灣樂天市場股份有限公司
2021 ~ 2024
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
張敬業 James 資深產品經理 十年半的工作經驗中,參與的平台橫跨 PC、網頁、手機、VR 的遊戲開發與電商經驗 從設計發想、收斂需求、專案管理、實作執行,整體從無到有的的軟體開發 [email protected]台灣, 新北市 工作經歷 Taiwan Rakuten Ichiba 台灣, 台北市 數據分析應用產
Office software
JIRA
Confluence
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
世新大學
資訊傳播學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Customer Engineer @Advanced Micro Devices AMD
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Python
JavaScript
Node.js / Express.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北大學
肄業
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Sr. Frontend Engineer @元大商業銀行股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
資深前端工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript
Webpack
CSS3
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
China University of Technology
Information Engineering
Avatar of 邱家蓁Kira Chiu.
Avatar of 邱家蓁Kira Chiu.
Past
品保部食品安全組 食安專員 @三井日本料理餐廳有限公司
2023 ~ 2024
前端工程師
Trong vòng một tháng
含菜單介紹、嚴選食材 、關於我們、 會員註冊等頁面 。 . BAGELICIOUS 於1440px屏寬下製作,建議您於同屏寬下觀看為最佳。 . 網站連結: https://kirachiu43.github.io/Kira-Project_BAGELICIOUS/ 註:圖示為 BAGELICIOUS 首頁 。 個人專題簡報- BAGELICIOUS . 參與前端班後約1~2個月開始規劃架構並執行,以基礎html、css製作,是
HTML/CSS
html + css + javascript
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立海洋大學
食品科學
Avatar of PASS Yang.
Avatar of PASS Yang.
Past
商務AI應用開發工程師 @緯育TibaMe
2024 ~ 2024
PM、活動企劃相關、行銷企劃相關
Trong vòng một tháng
產銷分析 工廠的製作跟銷售的比對,年度的變化報告。 文宣製作 照片的拍攝、網站的製作、文宣的製作。 技能 程式相關:Python、Azure、GCP、API、MongoDB、SOL、MLOPs、CI/CD、Github Copilot、Open AI 影像相關:DaVinci Resolve、 Adobe Premiere、Adobe Photoshop 專案相關:Canva、Slack、Trello、Notion、Anytype 語言 English — 中階 學歷TKU 淡江大學 生命科學所,化學系
Python
Azure
GCP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
TKU 淡江大學
生命科學所, 化學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Quality Assurance Lead @TONX
2024 ~ Hiện tại
QA Engineer
Trong vòng một tháng
Test Automation
API Testing
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Chin-Yi University of Technology
Electrical Engineering
Avatar of Jerry Lin.
Avatar of Jerry Lin.
DevOps Engineer @42Crunch
2022 ~ Hiện tại
Senior Devops SRE Engineer
Trong vòng một tháng
Jerry Lin 新北市, 台灣 || [email protected] https://github.com/rainchei | https://linkedin.com/in/cheilin As a DevOps Engineer with over 8 years of experience, I specialize in cloud infrastructure management and optimizing software deployment processes. I am seeking to join a team of entrepreneurial-minded individuals who are passionate about making meaningful changes. I am eager to contribute my full potential to such a dynamic and innovative environment. Work Experience DevOps Engineer • 42Crunch MayPresent | Taipei, Taiwan - Developed a backend app in
AWS
GCP
Microsoft Azure
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Taiwan University
Bio-Industrial Mechatronic Engineering
Avatar of 薛梓洋.
Avatar of 薛梓洋.
軟體工程師 @鼎恒數位科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
牌辨識系統 主要負責:抓取車牌定位、字分析 學歷 輔仁大學 Fu Jen Catholic University 資訊工程學系技能 語言 : C / Python 前端 : JavaScript / jQuery / HTML / CSS / AJAX 資料庫 : MS SQL 開發環境 & 工具 : Visual Studio / Visual Studio Code / Git / Github / Sourcetree / Azure / RedMine / Teams API Testing : Postman 敏捷開發 語言 English — 聽 說 讀 寫 中等 Chinese — 母語
C
Python
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên Cake.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.