Cake Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 林昆漢.
Avatar of 林昆漢.
專案經理 @家樂福
2023 ~ Hiện tại
專案經理、系統分析師、插畫師
Trong vòng một tháng
責後端系統的專案及廠商,主要負責系統是競爭者比價系統的翻新。 學歷 淡江大學, 學士學位, 資訊工程學系, 2004 ~ 2008 技能 前端 HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap Angular JS, React.js, Redux, Jest 後端 plsql, MSSQL, MySQL, Oracle, Firebase .net mvc, .net framework, .net core 作業系統 Windows, Windows Server Linux Mac OS 其他 GCP, Sketch, Git, Postman Jira, Confluence docker, K8s 工作
HTML
CSS
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
淡江大學
資訊工程學系
Avatar of Mars Lin.
Avatar of Mars Lin.
.Net 資深工程師 @澳創科技
2022 ~ Hiện tại
C#.net Development 全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
與時俱進, 同時,我也積極尋找與團隊成員建立卓越合作的機會,共同推動專案成功。 [email protected] 技能 程式語言 / 框架 前端 HTML / CSS JavaScript Jquery React.js BootStrap 5 Vue 後端 C# .NET Core .NET ASP.NET MVC Java 資料庫 MSSQL MySQL PostgreSQL Redis MongoDB 版控、部屬 GIT Github GitLab Azure CI/CD GCP Jekins Docker kubernetes Linux 開
HTML
CSS
MSSQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
文化大學
Avatar of 邱家蓁Kira Chiu.
Avatar of 邱家蓁Kira Chiu.
Past
品保部食品安全組 食安專員 @三井日本料理餐廳有限公司
2023 ~ 2024
前端工程師
Trong vòng một tháng
第91期前端工程師專業技術養成班 七月三月 2024 Taipei, Taiwan . 期間完成兩大專題(個人及團體專題),專案實作內容項目述如下: 1.HTML / CSS (SASS)及JavaScript(AJAX / jQuery)整合開發。 2.Figma搭配Git (Sourcetree)/Trello/ 規劃響應式網頁版型。 3.團體專題應用前端框架Vue.js/HTML5及
HTML/CSS
html + css + javascript
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立海洋大學
食品科學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
研發工程師 @八識科技
2023 ~ Hiện tại
C# 工程師
Trong vòng một tháng
HTML5
CSS3
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
實踐大學
財務金融
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @騰曜網路科技股份有限公司
2020 ~ 2024
Frontend Developer / Fullstack Developer
Trong vòng một tháng
HTML5 & CSS3
jQuery
Android Studio前端
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
遠東科技大學 Far East University
數位媒體設計與管理
Avatar of Ray Ji.
Avatar of Ray Ji.
副主任 @翔苡有限公司
2014 ~ 2024
軟體工程師
Trong vòng một tháng
層架構和開發流程的建立,入職3年後即被提升至管理職,負責任務分配和進度管理。在這段旅程中,我們成功開發了90款HTML5網頁遊戲。我們一路從Flash和Egret引擎轉換到了CocosCreator,並根據不同引擎特性,建立專屬的底層框架和工作流程。 【中獎影片回放系
HTML5
JavaScript
Cocos Creator
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
10-15 năm
世新大學 Shih Hin University
數位多媒體
Avatar of 顏子軒.
Avatar of 顏子軒.
Past
front-end engineer @17LIVE
2022 ~ 2024
前端工程師
Trong vòng một tháng
顏子軒 [email protected] 前端工程師 • Taipei,TW • 目前主頁為前端工程師,擁有四年前端資歷 , 善於鑽研多項專屬工具來達成目標。對於這方面有無窮的熱情以及學習的動力 技能 工作常用 Html + CSS + JavaScript Vue.jsNuxt2 Jest Sass Git 曾經使用 React Typescript PhP Mysql I18n 自主研究 Node.js Websocket
HTML5
CSS3
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊管理系
Avatar of 黃承毓(Terence).
Avatar of 黃承毓(Terence).
Past
網頁設計師 @和盟電子商務股份有限公司
2021 ~ 2024
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 網頁設計師,平面設計,graphic design,visual design,視覺設計
Trong vòng một tháng
讓美落實在生活的每個角落,讓美的設計解決人的需求。 龜山區, 桃園市, 台灣 https://hcy1718.wixsite.com/portfolio 技能 Photoshop Illustrator UI/UX Designer Figma HTML/CSS 擅長領域 平面設計 包裝設計 網頁設計 UI介面設計 電商&社群平台 學歷嶺東科技大學 Ling Tung University Field of study 工作經歷 七月
HTML/CSS
Figma
UI/UX Designer
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
嶺東科技大學 Ling Tung University
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Engineer @鴻霖
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
HTML5
Ruby
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中正大學
資訊工程
Avatar of Ramya sree Palagani.
Avatar of Ramya sree Palagani.
Past
Technology Lead @Infosys Limited
2022 ~ 2023
Front end web developer and Project manager.
Trong vòng một tháng
dealers. SeptemberDecember 2018 Chennai, India Technology Analyst Infosys Limited Started career as a Web developer focusing mainly on Web technologies and Javascript Frameworks. I have a very good knowledge on Angular applications. I have worked on Financial, Auto mobile, Employee Performance Rating web applications. EducationThe ICFAI University, Tripura Human Resources I have secured Grade B for MBAJawaharlal Nehru Technological University, Kakinada Computer Science and Engineering I have graduated in Computer science engineering with 77% Skills HTML5 CSS3 Javascript Typescript Angular 8 Angular Material Bootstrap Angular JS Project management JIRA Gantt Charts Confluence Asana Languages English — Professional
HTML5
CSS3
Javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
The ICFAI University, Tripura
Human Resources

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên Cake.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.