CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 劉先生.
Avatar of 劉先生.
Past
Android工程師 @宏博資訊
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
升 2015/9~2017/8 •居家醫療Android開發及維護 技能 編程語言 Java(SE8 OCA 2020年取得)、Javascript、C#、PHP、Kotlin、python(學習中) 、Flutter 網頁技術 Restful Api、HTML5、CSS、ReactJs、Laravel、jQuery、Bootstrap、Ajax、ASP .NET CORE、MVC 數據建模 JSON、XML 資料庫 MySQL、MsSQL、SQLite、Android Room、Sql Server、Firebase 行動裝置 Android、Kotlin、Java、MVVM、Hilt、Rxjava、Mockito、Espresso、ButterKnife、Retrofit、Android Jetpack(Room、WorkManger、LiveData、Navigation)、MVP、Coroutine、Firebase、Glide、Getx
Android
Java
SQLite
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
陽明大學
生物醫學資訊所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Associate / Senior Full Stack Developer @資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
vue2.js
JavaScript
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立聯合大學
資訊工程系
Avatar of 楊苡安 Ella.
Avatar of 楊苡安 Ella.
前端工程師 @寶碩財務科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
重複性使用 ● debug、系統維護及優化 ● 進行網站部屬更版作業 網頁設計師 • 潤達科技 三月六月 2019 ● 網站架設、UIUX規劃設計、CSS、jQuery 動畫效果撰寫、Bootstrap 3 ● 網站專案規劃、Google Analytics 分析、網站優化 ● Banner、EDM 規劃製作 ● 製作名片、海報、DM、手冊、看板等...平面相
API
JavaScript
jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
致理科技大學
多媒體設計系
Avatar of Wu Chia Ying.
Avatar of Wu Chia Ying.
JAVA後端工程師 @尤米爾科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
吳佳穎 ( Chia Ying ) Java base 全端工程師,有大型系統開發與維護經驗,熟悉spring boot框架, 相信為了做到更好而不斷改變及學習的精神,才能為人類生活帶來更多便利,也是保持熱忱及動力的關鍵。 Java base 全端工程師 | Taipei, Taiwan | [email protected] Skills Front-end HTML / JSP JavaScript / jQuery CSS / BootStrap
Java
SQL Server
jdbc
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
財團法人資訊工業策進會
Java跨平台程式設計就業養成班
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
自主學習 @後端工程師
2019 ~ Hiện tại
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
C++
JAVA
JQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立宜蘭大學
電子工程學系
Avatar of 謝舒涵.
Avatar of 謝舒涵.
程式設計師 @精誠微雲科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
net/hsieh-shuhan Linkedin : https://www.linkedin.com/in/shu-han-hsieh-a/ 技能 使用者介面 User Story Persona Functional Map UI Flow Flow chart Wireframe Mockup Prototype 電腦工程 HTML/CSS Boostrap4 RWD JavaScript jQuery MySQL Php Angular 行銷公關 廣告投放 SEO 優化 線上活動發想 線下活動執行 KOL 與媒體聯繫接洽合作 社群素材之 影像與影片拍攝 社
HTML/CSS
RWD
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
資策會 數位教育研究所
互動式網站 UI/UX設計師就業養成班
Avatar of 吳禮端.
Avatar of 吳禮端.
Past
高級軟體工程師 @Wistron ITS 緯創軟體股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
責專案 Web 架構的設計及開發 協調 UI/UX layout design 整合 協調 Server team 整合 API 協調 core member 整合協作功能 SASA Discover project Asp.net MVC , C#, json, html, javascript, jquery, typescript 負責專案 Web 架構的設計及開發 協調 UI/UX layout design 整合 協調 Server team 整合 API Single Lobby project Asp.net MVC , C#, ado.net, json, html, javascript, jquery, typescript 負責
ASP.NET
ASP.NET Core
C#
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
朝陽科技大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of 謝欣儒.
Avatar of 謝欣儒.
前端工程師 @康大資訊股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
用 GitLab 進行專案開發流程 2. 與團隊協作並引導新人進入團隊開發流程 網頁開發 程式語言: HTML、CSS、JavaScript 、 TypeScript 、 Node.js 網頁技術:SASS、jQuery、AJAX 、Redux 前端框架:React UI library : Material-UI 、 Ant Design 打包工具:Webpack 版本控制:Git 語言 English — 中階 Japanese — 中階 Side Project 高鐵班次時刻表快速查詢(Side Project) 使用 React
HTML5
CSS3
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
中山醫學大學
心理學
Avatar of 倪華君.
Avatar of 倪華君.
Past
行銷設計實習生 @水谷藝術 Waley Art
2021 ~ 2022
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
藏工坊有限公司 (西門紅樓設櫃) 七月十二月 2019 ▍參與專案 1. 萬華區觀光旅遊地圖。 2. 萬華區導覽手冊。 技能 Tech Stack HTML5 CSS3 jQuery Java Script Bootstrap Design Tools Figma XD Illustrator Photoshop Premiere Pro 學歷 國立台北教育大學 National Taipei University of Education 文化創意產業經營學系國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science
Figma
Illustrator
Photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北教育大學 National Taipei University of Education
文化創意產業經營學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.